Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”.

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ  „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”.
Добавена на: 2012-12-10 14:09:17

На форума г-н Благов откри дискусията и категорично заяви своята подкрепа за реализацията на проекта, който според него ще окаже най-голямо влияние и социален ефект пряко върху гражданите

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ
„ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”.
 
 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков откри във Варна на 30 ноември 2012 г. дискусионен форум по проект „Енергийно обновяване на българските домове”.
В дискусиите, които продължиха до 2 декември, участваха кметове и представители на общините, в рамките на които се реализира проектът, проектните мениджъри, представители на дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, Фондът за жилищно обновяване и Звеното за изпълнение на проекта. От Община Свищов присъстваха кмета на общината г-н Станислав Благов и координатора на проекта г-н Стоян Парашкевов.
На форума г-н Благов откри дискусията и категорично заяви своята подкрепа за реализацията на проекта, който според него ще окаже най-голямо влияние и  социален ефект пряко върху гражданите.
При откриването на форума заместник-министър Нанков представи общия напредък по проекта. Той подчерта, че от стартирането му в началото на месец юли до сега се наблюдава засилен интерес към енергийното обновяване на домовете. Конкретните резултати показват, че до момента в страната са подадени общо 138 заявления за интерес и подкрепа в 29 от допустимите 36 града. 42 заявления вече са получили одобрение, а 8 са отхвърлени.
Проект „Енергийно обновяване на българските домове” е сред приоритетните за МРРБ. Той няма да реши кардинално проблема с енергийната ефективност на жилищата, но ще покаже посоката, каза заместник-министър Нанков. Освен естетизирането на градската среда, проектът ще надгради културата на българина да участва лично в решаването на общите проблеми, допълни той.
Директорът на Дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ Десислава Йорданова представи най-често срещаните трудности и допускани грешки при кандидатстването и реализацията на проекта, както и взетите мерки за тяхното отстраняване.
 
Напомняме на гражданите, че в рамките на проекта собствениците на апартаменти в град Свищов могат да кандидатстват за саниране на жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове за сгради, строени преди 1999 г.  с 6 или повече апартамента на 3 или повече етажа. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв., като за нашата област бенефициенти са сгради в град Свищов и Велико Търново.
         Финансовата помощ от оперативната програма ще покрие изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
 За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50 % от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда – разходи за строително монтажни работи, изготвяне на технически  или работни проекти, авторски и строителен надзор и др.
С европейски пари за саниране хората могат да подменят дограмата на сградата, да направят топлинна изолация на външните стени и покрива на сградата, ремонт на В и К и електроинсталацията, ремонт на общите части на сградата, изграждане на инсталация за възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи и колектори; инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление и др. дейности.
До момента за град Свищов има 3 подадени заявления за интерес и подкрепа, които са одобрени на предварителен етап и в момента се разглеждат в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като за целия Северен централен район за планиране одобрените заявления са 14.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания