Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проектно предложение на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2014 - 2020 г.

Проектно предложение на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2014 - 2020 г.
Добавена на: 2012-11-30 14:39:52

С цел осигуряване на информация и публичност в процеса на разработване на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2014-2020 г., публикуваме интерактивен банер, който отваря документа - Стратегическата част на плана и Индикативната финансова таблица към нея.

С цел осигуряване на информация и публичност в процеса на разработване на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2014-2020 г., публикуваме интерактивен банер, който отваря документа - Стратегическата част на плана и Индикативната финансова таблица към нея. 
Банерът, от който може да се отвори и разгледа документа, се намира в информационната долна лява част на тази Интернет страница.
Мнения и препоръки по документа може да се изпращат на следните електронни адреси:
office15@veldergroup.com или scr_ruse@abv.bg.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания