Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СВИЩОВ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ОБЩИНА СВИЩОВ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СВИЩОВ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Добавена на: 2012-11-29 10:36:37

обявяват

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

ОБЩИНА СВИЩОВ
МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” СВИЩОВ
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
 
във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението
на АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
 
обявяват
 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ
 
    Теми:
1.„Какво? Швейцария ли?!” (Размисли върху ценностите   
   Родина и Чужбина);
2. Пътят и пътуването;
3. Духът на пътешественика;
 
     Условия за участие:
1. В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на  
    страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от VII  
    до XII клас включително.
2. Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса   
    съчинение в една от трите предложени теми.
3. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 21 декември 2012 г.
    При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от  
    пощенското клеймо на  подателя.
4. Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес:    
mfaleko@abv.bg
 
 или на пощенски адрес:
Гр. Свищов 5250,
Исторически музей, п.к.123 ,
(за литературния конкурс)
 
5. Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са  
    документи на MS Office Word; Rich Text Format; Open Office.
    Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 стандартни  
    машинописни страници .
    Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника:
    (три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане; телефони  
    за връзка, е-mail адрес)   
    Текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в  печатен вид  
    (ръкописи не се приемат).
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на Алековите дни през м. януари 2013 год..
 
6.  За контакти: mfaleko@abv.bg
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания