Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролят

Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролят
Добавена на: 2012-11-14 13:42:01

Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролят
Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролят
Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролят

Проекта е разработен от г-жа Милена Богданова-началник отдел „Образование и култура” в община Свищов. Финансиран е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и секторна програма „Коменски”.

Първа работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местната власт”
От 7 до 12 ноември на работна среща по проект „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местната власт” в град Свищов и Велико Търново са партньори от Латвия. Гостите са представители на град община Вентспилс- Вера Сенгелия – директор на гимназия във Вентспилс, Ирина Лучина – заместник-директор на същата гимназия, Рута Огурцова – методист към отдел „Образование”.
Проекта е разработен от г-жа Милена Богданова-началник отдел „Образование и култура” в община Свищов. Финансиран е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и секторна програма „Коменски”. Водещи партньори в него са Отдел образование към община Свищов, Регионален инспекторат Велико Търново, СОУ „Николай Катранов” и Фондация „Ангели от Лим”. От латвийска страна участват образователния отдел към община Вентспилс, местна гимназия, средно професионално училище, образователен професионален център и културен център. Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца и ще бъде насочен към три основни таргет групи: ученици, родители и учители и представители на бизнеса.
Проектът предвижда развитие на осем ключови компетентности, свързани с реализацията и развитието на личността: Роден език, чужд език, математика, информационни технологии, предприемчивост и предприемачество, умения за учене, социални умения, изкуство и творческа дейност.
Участниците в работните групи от двете партньорски страни ще развиват способностите си в тези компетентности в неофициална учебна среда с помощта на експерти. Част от компетенциите като социални умения, предприемачество и умения за учене са основни в развитието на индивида, но липсват или напълно или по същество в учебната програма.
В град Свищов гостите се срещнаха и дискутираха ролята и мястото на общините в подпомагане на училищата и образователния процес с г-н Станислав Благов, кмет на община Свищов и г-н Пламен Александров-заместник кмет на общината.
В СОУ "Николай Катранов" гостите посетиха децата от начален етап в класовете на учителките Снежана Блажева, Ценка Димитрова и Елка Георгиева, а в гимназиален етап разговаряха с учениците от 12 а клас с класен ръководител Галя Иванова. Децата пяха песни, решаваха задачи и играха любимите си игри, поднесоха сувенири изработени от самите тях.
С директора на училището Генади Иванов разговаряха по въпросите свързани с мотивацията на учителите за развитие на ключовите компетентности на учениците и техните таланти. Особено впечатляващо прозвуча това, което споделиха гостите. В община Вентспилс всеки учител има лаптоп осигурен от общината. Учител, който има класиран ученик на национална олимпиада или конкурс получава 2000 долара заедно с грамотите и моралните награди. Ако има класирани ученици на второ и трето място получава сумирано определените парични средства за всеки класиран ученик.
                В зала 1 на община Свищов домакините и гостите проведоха работната част от програмата на посещението. Г-жа Милена Богданова представи презентация, в която партньорите се запознаха с целите, задачите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Гостите представиха презентация, в която представиха партньорите от община Вентспилс, своето училище и електронен тест, който учениците попълват он-лайн в интернет и, който е програмиран така, че да може да показва резултата в момента, да прави сравнителни графики и диаграми на резултатите.
Добринка Добрева, секретар на Фондация „Ангели от Лим” представи презентация за историята на създаване на фондацията и нейната дейност. На работната среща присъства и г-н Георги Манзаров, председател на Фондация „Ангели от Лим”.
Йорданка Димитрова-помощник директор и Мария Йорданова-учител по английски език представиха презентация „Правилният избор –води до успех”, за дейностите в СОУ „Николай Катранов”.
Последните два дни от програмата гостите са на посещение в РИО Велико Търново, партньор по проекта.
Следващата дейност по проекта е обучение на учителите от училище „Николай Катранов” по ключова компетентност „Социални умения”, което ще включва темата: Какво е персонален ретийминг? Обучението ще се проведе на 15 декември в училището.
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания