Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще формираме Ключови компетенции по европейски проект

Ще формираме Ключови компетенции по европейски проект
Добавена на: 2012-11-06 10:01:44

Водещи партньори в него са Отдел образование към община Свищов, Регионален инспекторат Велико Търново, СОУ „Николай Катранов” и Фондация „Ангели от Лим”.

Ще формираме Ключови компетенции по европейски проект
 
            Амбициозен проект на община Свищов в партньорство с латвийската община Вентспилс по секторна програма "Коменски", ще търси модерен и рационален начин на обучение извън неефективната матрица на родната образователна система. Проектът се нарича „Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местната власт”. Финансиран е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и секторна програма „Коменски”. Водещи партньори в него са Отдел образование към община Свищов, Регионален инспекторат Велико Търново, СОУ „Николай Катранов” и Фондация „Ангели от Лим”. От латвийска страна участват образователния отдел към община Вентспилс, местна гимназия, средно професионално училище, образователен професионален център и културен център. Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца и ще бъде насочен към три основни таргет групи: ученици, родители и учители и представители на бизнеса.         
            Последната принципна реформа в българската образователна система е преминаването от килийно към светско образование в началото на XIX век.  Съвсем мимоходом, може да се спомене, че тази промяна е започнала през 1815 г. именно в Свищов с откриването на Първото у нас светско училище, дело на учителя Емануил Васкидович, финансирано от търговеца Филип Сакелариевич. Смешният плач на габровци и техния Васил Априлов, отворил школо в значително по-късната 1835 г. подминаваме без коментар. Факт е обаче, че дори да се появят и днес, даскал Васкидович и последователя му Априлов спокойно могат да влязат в клас и след като минута – две се подивят на луминисцентното осветление, да предадат урок за паисиевата история или за раздиращите противоречия сред жителите на Балканите. Вероятно, единственото което би смутило учениците ще е облеклото им. Българският учител от XXI век е заменил някогашния нов, представителен костюм с нещо поизносено, но иначе здравичко от „килото”.
Същото определение в частта си: „износено” може да се отнесе и до учебния материал и системата на преподаване в днешните училища. Няма как обаче да добавим и втората част: „иначе здравичко”. Ако българското образование беше детско панталонче, то щеше доста отдавна да открива ожулените коленца на българския ученик, а от десетилетие – две насам и дупето му. Тези панталонки, нови и лъскави през 1815 г. са зашивани, прекроявани, удължавани, кърпени наново, по тях има български, турски, гръцки и руски кръпки и вече нищо не е останало нито от оригиналната тъкан, нито от замисъла на шивача. Тази неотложна нужда от „преобуване” на системата е заложена в стартиралия вече партньорски проект, който вместо да търси помощ от анонимното просветно чиновничество, предлага действие на местно ниво. В някои от случаите, залегналия материал върви успоредно с учебната програма, но в коренно различен стил от бетонираната схема – Учител на амвона – катедра, богобоязливи ученици в нозете му. За чест на учителите, мнозина от тях, влагащи душа в работата си, експериментират с нови методи на поднасяне на учебния материал и са постигнали далеч по-емоционална от регламентираната в смисъла на закона връзка с учениците си. Това, обаче се прави в единични случаи и волю-неволю трябва да се вмести в съществуващата матрица. Няма ученик, чийто любим учител да не е оставял за минута белите кости на Питагор, за да сподели жив опит или поучителна случка от живота. От гледна точка на програмата одобрена от МОМН това е несъстоятелно пренебрегване на скъпо заплатените автори на учебници.
 Повече за проектът, насочен към раздвижване на застоелите води на образованието, разказа основното действащо лице при изготвянето му, началника на отдел Образование в свищовската Община, г-жа Милена Богданова.
Проектът предвижда развитие на осем ключови компетентности, свързани с реализацията и развитието на личността:
1.      Роден език
2.      Чужд език
3.      Математика
4.      Информационни технологии
5.      Предприемчивост и предприемачество
6.      Умения за учене
7.      Социални умения
8.      Изкуство, творческа дейност
Участниците в работните групи от двете партньорски страни ще развиват способностите си в тези компетентности в неофициална учебна среда с помощта на експерти. Част от компетенциите като социални умения, предприемачество и умения за учене са основни в развитието на индивида, но липсват или напълно или по същество в учебната програма. На тяхно място е натрупан огромен баласт от ненужни знания, изместващи акцента от реално приложимите познания и умения. Често в стремежа си да отсеят знанието нужно за висока оценка, учениците заучават наизуст текстове от протяжните уроци, без дори да вникнат в същността на преподаденото.  В резултат се раждат бисери, заливащи медийното пространство след всяка матура. Абсолютно субективно е нивото на оценяване. Класна работа, която един учител би оценил като отлична заради интелигентния изказ на ученика, друг би наказал с ниска оценка заради две сгрешени дати. По тази причина в групите в обхвата на проекта присъстват учители, както и родители. Важен източник на информация от реалния живот са икономически активните агенти, бизнесмени. Заедно с безценния си опит, който могат да споделят, те също са ощетени от липсата на знание за основни човешки дейности като общуване, себеизразяване и пълноценно вписване в механизма на обществото. Силен акцент на проекта е елиминиране на границата между образователния процес и практическото прилагане на наученото. Ученето през целия живот, възможностите за повишаване на квалификацията и преквалификация според нуждите, широко застъпени в по-динамичните западни модели на образование са сърцевината на партньорската инициатива, поставяща си за цел формиране на нов поглед към образователния процес.
Първата мобилност по проекта предстои в началото на ноември. Партньорите от Латвия ще посетят България за да се запознаят със своите колеги и да споделят взаимно първите си впечатления от особеностите на двете образователни системи.
 
Димитър Спасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания