Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински съвет – Свищов

Общински съвет – Свищов
Добавена на: 2012-10-10 13:43:30

ПРОЕКТ на „Наредба за осигуряване Пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Свищов”

Общински съвет – Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица проект на „Наредба за осигуряване Пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Свищов” за предложения и становища.
В деловодството на Общински съвет – Свищов е постъпило мотивирано предложение от гл. инспектор инж. Стефан Димитров – началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свищов с Вх. № 769/04.10.2012 г. Като мотиви за приемането на новата Наредба се посочват:
През 1996 г. Общински съвет – Свищов приема Наредба № 2 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов. Поради изменения в нормативната уредба, регламентираща пожарната безопасност  и защита на населението се налага разглеждането и приемането на нова Наредба. В предложения проект на Наредба са засегнати въпроси, които не са или са слабо регулирани в други нормативни документи. Приемането на нова Наредба ще подобри съществено противопожарната безопасност и защита на населението в Община Свищов. Проектът на наредбата може да намерите в сайта на община Свищов - раздел "Общинска документация", подраздел "Наредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ
                                 /Светлана Георгиева/
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания