Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Милена Богданова – началник отдел „Образование и култура” получи награда

Милена Богданова – началник отдел „Образование и култура” получи награда
Добавена на: 2012-09-24 13:20:28

Милена Богданова – началник отдел „Образование и култура” получи награда

за цялостно и качествено изпълнение на проект по програма „Коменски”

Милена Богданова – началник отдел „Образование и култура” получи награда за цялостно и качествено изпълнение на проект по програма „Коменски”
 
От 19-21 септември в град Казанлък Център за Развитие на Човешките Ресурси организира  Дни на програма „Коменски” и eTwinning в България. По време на форума беше представена програма Европа 2020 и целите насочени към образованието.
Център за Развитие на Човешките Ресурси –ЦРЧР администрира българското участие в Програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот" и в частност секторните програми „Коменски", „Еразъм", „Леонардо да Винчи" и „Грюндвиг", насочени към областта на образованието и професионалното обучение;
На срещата бяха представени резултатите от валоризация на резултатите от успешни проекти.
Митко Шалев-директор на ЦРЧР връчи наградите, грамоти и плакети на координаторите на най-успешните проекти за периода 2009-2011 година. Единственият награден проект за цялостно и качествено изпълнение от Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства" е проекта на община Свищов „„Обществено сътрудничество между регионите от Латвия и България за интегриране на деца със СОП към общообразователния процес”/ с коордитарор Милена Богданова- началник отдел „Образование и култура” на община Свищов.
Чуждестранния партньор на общината по проекта беше община Лудза от Латвия. По изисквания на програмата от всяка от страните участваха по трима партньори като от Свищов това бяха:   сдружението на родителите на деца със СОП//специални образователни потребности/ „Детско сърце”, ОДГ/Оздравителна детска градина/ и СОУ „Николай Катранов”.
При награждаването Милена Богданова представи филм за дейността по проекта, който през 2010 година беше представен на форум на успешни проекти от всички европейски страни в гр. Бордо, Франция. Филма показва смисъла от партньорство на различни местни институции от два европейски региона за постигане на обща цел през историята на две страхотни деца, участници в проекта- Аделина и Деничка, които сега са в предучилищни групи, а следващата година- в първи клас.
Краткото филмче е правено в началото на втората година. След това партньорството на регионите продължава, както и екипната работа, свързана с целите на проекта. Преди месец приключи един нов проект с община Лудза, Латвия по програма Европа за гражданите. Може да се каже, че хората от екипите на двете общини са не само  партньори, а вече много близки приятели.
Ето какво сподели още Милена Богданова по време на националния форум на програма „За учене през целия живот” в Казанлък:
От позицията на днешния ден, разглеждам постигнатото като първа стъпка към ефективно сътрудничеството в полза на деца със СОП, обединило усилията на различни организации. За нас беше трудно в началото да създадем работен екип от 4 организации, спазващи различни нормативни актове, с различен стил на управление и различни компетентности.  Наложително беше да проведем поредица от обучения за уеднаквяване на критериите си и изискванията си, за придобиване на умения за работа с деца с различни увреждания на групи родители, учители, служители. Оказа се, че незнанието, липсата на опит, поражда страх от несправяне и бягство от проблема. Понякога уврежданията на някои деца изискват особена грижа, търпение, дори физическа сила от родители и учители. Детските страдания докосват дълбоко и грижещите се за тях / родители, учители, психолози, други специалисти/ емоционално изгарят, уморяват се. Сътрудничеството между различните организации дава нужната подкрепа в такива моменти. Когато всички работят заедно, работата е по-ефективна.
Според мен това е най- важният извод, който всеки от нас си направи.
 Истински се учим обаче от грешките си и от това, което сме преживяли като трудност. Повече от 30 деца със СОП вече са записани в общообразователни детски градини или в училищата.
Това е плод на усилията и на сдружението на родителите „Детско сърце”, на Дневния център за работа с деца с увреждания, на всички участници в проекта и на новите нагласи на учителите и персонала.  Разбира се, не е достатъчно, но сме направили своята малка крачка към „по-добрата си страна”.  Има една мисъл „Не можем да се научим да тичаме, докато не се научим да ходим”. Истината е, че всички ние има какво да учим, за да сме адекватни на потребностите на децата с различни дефицити, включително и на тези, които живеят в риск. Квалифицираният персонал в училища и детски градини за работа с деца със СОП не е достатъчен, стандартите за издръжка- също. Ресурсните учители отделят по график време за работа с поверените им деца от различни учебни заведения. Това е проблем, който МОМН трябва да реши. За съжаление, все още наблюдаваме и случаи, при които, родители на ученици от един клас искат от директора да бъде преместено дете със СОП, защото пречи на учебния процес. Всъщност, ние възрастните, обладани от различни свои страхове, лишаваме себе си, а след това и децата си от присъщата ни човешка потребност да сме приети /в група, приятелски кръг/, да даваме и да получаваме любов, разбиране, емпатия.”
На 25 септември Община Свищов ще подпише договор с Националната агенция на програма „Учене през целия живот” за новия си двугодишен регионален проект „Ролята на местната власт за създаване на условия за учене през целия живот”.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания