Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2012-09-05 14:01:46

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 14 септември 2012 г. (петък) от 10,00 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе обществено обсъждане за определяне обхвата на проектното предложение и избора на обекти за интервенция за кандидатстване по ОПРР, схема "Зелена и достъпна градска среда".

 П О К А Н А
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Съгласно насоките за кандидатстване по ОПРР приоритетна ос 1: „Устойчиво развитие", операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", ОП Регионално развитие" предоставя БФП по схема: BG161РО001/1.4-09/2012, обявена на 3 септември 2012 г.: ,,Зелена и достъпна градска среда",
 
ОБЩИНА СВИЩОВ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
за определяне обхвата на проектното предложение и избора на конкретни обекти за интервенция, които да залегнат при изработване на проектите към формуляра, с който Община Свищов да кандидатства по горепосочената схема.
Общественото обсъждане ще се проведе на 14 септември 2012 г. (петък) от 10,00
часа в Зала 1 на Община Свищов.
Допустими дейности за финансиране по настоящата покана и по които ще се правят предложения и ще се дискутират са:


Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;

Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки в междублокови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;

Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.

Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.


Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град едно още по-добро място за живеене!
  
Станислав Благов
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания