Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов

Обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов
Добавена на: 2012-08-31 16:21:30

Обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов
Обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов

На 11-ти и 12-ти септември в зала № 1 на общината (ул. „Цанко Церковски” 2) ще се проведат обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”.

 П  О  К  А  Н  А
 
Уважаеми дами и господа,
 
На 11-ти и 12-ти септември в зала № 1 на общината (ул. „Цанко Церковски” 2) ще се проведат обществени обсъждания по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, съфинансирана със средства от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния Бюджет на Република България, като основната цел на проекта е разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов за периода 2014 - 2020 г. Чрез този стратегически документ ще се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията на гр. Свищов като център на агломерационен ареал, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване условията за бизнес и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.
На предвиденото публично обсъждане на 11-ти септември, пред широката общественост ще бъдат представени резултатите от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация за развитието на града. Резултатите от анализа са основа за изготвяне на визия за развитието на град Свищов до 2020 г. и за определяне на три зони за въздействие, в които ще бъдат концентрирани мерки за градско развитие, финансирани със средства от Европейския съюз в периода 2014-2020 г.
На обсъждането на 12-ти септември ще бъдат представени за дискусия проекти на идентифицираните зони за въздействие и визия за развитие на града до 2020 г.
 
Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град едно още по-добро място за живеене!
 
Мнението си можете да изразите до 5 септември 2012 г. и чрез попълване на онлайн анкета.
За повече информация:
http://www.svishtov.bg/
http://ipgvr.bggis.com/svishtov/bg-bg/начало.aspx
 
Станислав Благов,
Кмет на община Свищов
 
Моля, потвърдете вашето (или на ваш представител) присъствие до 10.09.2012 г.
на имейл: new-i@new-i.com или office@new-i.com

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания