Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

„Пази горите от пожар”

„Пази горите от пожар”
Добавена на: 2012-08-31 15:41:09

Вече по традиция Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” провежда информационно разяснителна кампания „Пази горите от пожар”.
Община Свищов приветства кампанията и в съдействие помества на своята начална интернет страница интерактивен банер

Вече по традиция Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” провежда информационно  разяснителна кампания „Пази горите от пожар”.
Община Свищов приветства кампанията и в съдействие помества на своята начална интернет страница интерактивен банер, който може да ви отведе до подробно описани правила за поведение и действия, които всеки да  предприеме за недопускане на горски пожари, а и пожари в обработваеми земеделски земи, ако се попадне в такива ситуации.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания