Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С нови магистърски програми стартира приема в Стопанската академия

С нови магистърски програми стартира приема в Стопанската академия
Добавена на: 2012-07-27 14:27:48

Обучението в Стопанската академия се реализира в съответствие с акредитацията на висшето училище и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008

С нови магистърски програми стартира приема в Стопанската академия
 
 
С цел по-пълно задоволяване потребностите на студентите и на бизнеса, за учебната 2012-2013 година са разработени нови магистърски програми. Една от тях е „Финансов мениджмънт” на английски език, с която общият брой на програмите за обучение на магистри става 113. През настоящата кандидат-студентска кампания за ОКС „магистър” освен икономисти, ще бъдат приемани и студенти, завършили колежи с ОКС „професионален бакалавър”, както и неикономисти (за второ висше образование).
Обучението в Стопанската академия се реализира в съответствие с акредитацията на висшето училище и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008.
Продължителността на обучение, финансирано от държавата в редовна форма е три семестъра. Същата е продължителността и за завършилите степен „бакалавър”, които ще се обучават по магистърски програми в редовна или дистанционна форми срещу заплащане. Дистанционното обучение за завършилите колеж (ОКС „професионален бакалавър) е 5 семестъра, а за неикономистите – 6 семестъра.
При дистанционното обучение в Стопанската академия се използва модерна уеб-базирана технология. Предлагат се атрактивни такси, които включват всички необходими учебни материали. Обучението се организира в неприсъствена форма като съществува възможност и за онлайн защита на дипломната работа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания