Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ СТАНИСЛАВ БЛАГОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ СТАНИСЛАВ БЛАГОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Добавена на: 2012-07-13 12:59:22

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ СТАНИСЛАВ БЛАГОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Министърът на Околната среда и водите Нона Караджова и кмета на Община Свищов Станислав Благов подписаха договор за изграждане на пречиствателна станция

 Министърът на Околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Община Свищов Станислав Благов подписаха на 12 юли 2012 г. договор за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и изграждане на ПСОВ за град Свищов.
Проекта на обща стойност 29,2 млн. лв. се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. и е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащата инфраструктура към нея.  Общата цел на проекта е подобряване качеството на услугите във В и К сектора на територията на град Свищов, а специфичните цели са свързани с подобряване качеството на околната и жизнената среда, подобряване на здравето на населението посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, повишаване конкурентоспособността на региона за инвестиции и подобряване на качеството на живот на населението.
Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите от Република България ангажименти по време на преговорния процес за членство в Европейския съюз по отношение на водния сектор, по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС за населени места с над 10 000 еквивалентни жители, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания