Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Поради засилен интерес от кандидат-студенти, в Стопанска академия е удължен срока за подаване на док

Поради засилен интерес от кандидат-студенти, в Стопанска академия е удължен срока за подаване на док
Добавена на: 2012-07-06 14:50:50

Желаещите да кандидатстват в свищовската Академия могат да подават документи до 13 юли 2012 година (петък), включително.

Поради засилен интерес от кандидат-студенти, в Стопанска академия е удължен срока за подаване на документи
 
Поради засиления интерес и получените многобройни запитвания в Кандидатстудентски център на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, в свищовското висше училище е удължен срока за подаване на документи, (в това число и on line). Желаещите да кандидатстват в свищовската Академия могат да подават документи до 13 юли 2012 година (петък), включително. Работното време на Кандидатстудентския център в крайдунавския град през периода 4 юни – 13 юли е от 08:00 до 17:00 часа всеки ден (включително събота и неделя). Документи се приемат и в регионалните Бюра за прием на кандидатстудентски документи в цялата страна.  
Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за учебната 2012/2013 г., в образователно-квалификационна степен „бакалавър” се осъществява по следните начини:
С пренасяне на оценка от положен държавен зрелостен изпит (матура) през периода 2008 - 2012 г.;
 
След успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ конкурсен изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 
След успешно положен конкурсен изпит (тест) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език (английски, немски, френски, руски или испански език) с пренесена оценка от друго висше училище.
 
Приемането на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит (положен през 2008, 2009, 2010, 2011 или 2012 г.) се осъществява непрекъснато до началото на новата 2012-2013 учебна година. Подалите документи до 20-ти юли придобиват право на участие в първо класиране на специалностите в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, а подалите документи след 20-ти юли ще имат право на участие в трето и следващи класирания.
Редовните кандидатстудентски изпити, протичащи под формата на решаване на тест с продължителност 3 часа,  ще се проведат през месец юли. Първият изпит ще бъде по география – на 15-ти юли от 8:00 ч., а през същия ден, но от 13:30 ч. ще започне изпита по икономика. На 17-ти юли от 08:00 ч. започват изпитите по чужд език, а от 13:30 същия ден е изпита по математика. Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 24-ти юли.
Желаещите да придобият образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанска академия могат да избират между следните специалности в редовна или задочна форми на обучение: „Финанси”; „Застраховане и социално дело”; „Приложна макроикономика”; „Счетоводство и контрол”; „Стопански и финансов контрол”; „Статистика и иконометрия”; „Маркетинг”; „Стратегическо и бизнес планиране”; „Стопанско управление”; „Екомениджмънт”; „Бизнес информатика”; „Публична администрация”; „Индустриална бизнес икономика”; „Аграрна икономика”; „Икономика на търговията”; „Икономика на туризма”; „Международни икономически отношения” (МИО). За спец. МИО се полага изпит по чужд език (английски, немски, френски, руски или испански) и/или се кандидатства с оценката от матура по един от изброените езици.
Успешно завършилите в свищовската Алма матер студенти придобиват професии на водещи финансисти и банкери, утвърдени експерт – счетоводители, застрахователи и социални мениджъри, предпочитани търговци, иновативни информатици, креативни маркетолози, точни анализатори, прецизни плановици и статистици. Получават едновременно с това и Европейски диплом – European Diploma Supplement (EDS). Европейското дипломно приложение, разработено съвместно с ЮНЕСКО и Съвета на Европа, има за цел да предоставя информация, която може да бъде лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план. Документът се издава в 3 месечен срок от успешно полагане на държавен изпит – безплатно и с уникален идентификационен номер.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания