Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ
Добавена на: 2012-07-02 16:38:48

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ

Собствениците на апартаменти в град Свищов могат да кандидатстват за саниране на жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

ЗАПОЧНА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ
 
От 2 юли започва подаването на документи по проекта "Енергийно обновяване на българските домове" в Община Свищов.
 
Собствениците на апартаменти в град Свищов могат да кандидатстват за саниране на жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, който се реализира по Оперативна програма Регионално развитие. От тези пари за саниране могат да се възползват собственици на апартаменти в многофамилни сгради, строени преди 1999 г.  с 6 или повече апартамента на 3 или повече етажа.
Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв., като за нашата област бенефициенти са сгради в град Свищов и Велико Търново.
         Финансовата помощ от оперативната програма ще покрие изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
 За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50 % от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда – разходи за строително монтажни работи, изготвяне на технически  или работни проекти, авторски и строителен надзор и др.
С европейски пари за саниране хората могат да подменят дограмата на сградата, да направят топлинна изолация на външните стени и покрива на сградата, изграждане на инсталация за възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи и колектори; инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление и др. дейности.
 
Кандидатстването ще премине през два етапа, които са последователни:
ЕТАП 1: Подаване на заявление на интерес и подкрепа;
ЕТАП 2: Подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
Подаването на заявление за интерес се извършва в стая 28 на Община Свищов, като на този етап не се изисква да бъде регистрирано Сдружение на собствениците.
В рамките на този етап ще се провери дали сградата отговаря на формалните критерий. Необходимо е  да бъде постигнато съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, представляващи поне 67% от идеални части от сградата. Съгласието се оформя в протокол от Общо събрание.
След одобрение на заявлението се пристъпва към изготвяне на индикативен бюджет на сградата и разпределение на разходите на всеки собственик на самостоятелен обект; изготвяне на справка за начина на финансиране от страна на собствениците; създаване на Сдружение на собствениците; търсене на възможности за кредити.
На ЕТАП 2 се извършва подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.
Всички необходими документи за кандидатстване са поместени в сайта на Община Свищов www.svishtov.bg, раздел „Електронни документи”, подраздел „Програми и проекти”, както и сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg,  раздел „Обновяване на жилища”.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания