Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Напредва ремонта на пристанищния ареал

Напредва ремонта на пристанищния ареал
Добавена на: 2012-06-20 09:05:07

Напредва ремонта на пристанищния ареал

Експертът от управляващия екип на проекта инж. Боян Чиприянов даде информация за завършените и текущи дейности в обхвата на проекта

Напредва ремонта на пристанищния ареал
По график вървят строително-монтажните дейности по мащабния проект реализиран по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”. Проектът с официално име "Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов - Зимнич с усъвършенстване на елементите на транспортната инфраструктура" е на стойност 3.032 млн. Евро, разработен в партньорство с кметството в Зимнич, предвижда реконструкция на ареала в Свищов осигуряващ достъп до пристанището. Изпълнител на строителните работи по проекта е Консорциум „Свищов – Зимнич 2012”, представляван от Румен Атанасов Игнатов. В консорциума участие имат: Водещ съдружник „Пътни строежи – Велико Търново” АД и „ВТ Инженеринг” ООД.
         Експертът от управляващия екип на проекта инж. Боян Чиприянов даде за читателите на в-к  „Свищовски бряг” информация за завършените и текущи дейности в обхвата на проекта. До този момент, от по трасето е подменен довеждащия тръбопровод по продължение на улиците „Цанко Церковски”, „Емануил Чакъров” и „Янко Мустаков”. Изградени са 4 подпорни стени – три на ул. „Янко Мустаков” и една на ул. „Дунав”. Демонтирани са старите паважи и асфалтови настилки, подготвено е ново „легло” за новите от уплътнен натрошен камък, положени са бордюри и са наредени новите паважи по цялото трасе с изключение на ул. „Янко Мустаков”, където това предстои. По същия начин са рехабилитирани и тротоарите, като за тях новата настилка е от бетонови вибропресовани блокчета. Предвидени са достатъчно на брой шахти за дъждовна вода, за да избегнат пороите и ерозията. На надлеза свързващ Калето с пристанището са поставени нови перила и се подготвят полагане на настилка и тента. Прави се парапет на стъпалата към Калето, като тези от тях, които са компрометирани се отремонтират. По трасето работят до 140 души ежедневно. Началото на ремонтните дейности бе даден на 19.03.2012 г., а срока за изпълнение е 120 календарни дни.
 
Димитър Спасов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания