Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На основание член 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

На основание член 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Добавена на: 2012-06-08 15:54:34

Покана

Покана
 
На основание член 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и член 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Общински футболен клуб Академик Свищов” град Свищов свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25.06.2012 година (двадесет и пети юни две хиляди и дванадесета година) от 16.30 часа (шестнадесет часа и тридесет минути) в зала №1 на административната сграда на Община Свищов, находяща се на адрес: град Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на Сдружението през 2011 година;
2.Приемане на годишния финансов отчет за 2011 година;
3.Вземане решение за промяна на наименованието и адреса на управление на Сдружението;
4. Вземане решение за изменение Устава на Сдружението;
5.Избор на ръководни органи на Сдружението.
При липса на кворум, на основание чл.29 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно в 17.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
 
От Управителния съвет

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания