Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предлагат нова социална услуга

Предлагат нова социална услуга
Добавена на: 2012-06-08 10:38:39

лична помощ – подържане на личната хигиена, помощ при хранене, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя

Предлагат нова социална услуга
 
Около 25-30 души ще предлагат нова социална услуга в Община Свищов. Това съобщи Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба “Социално подпомагане”. За реализирането на начинанието Общинският съвет прие две решения. С първото съветниците решиха да бъде създадено “Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж. То ще предоставя три типа почасови услуги в домашна среда: лична помощ – подържане на личната хигиена, помощ при хранене, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя и др. Ще се предлага и социална подкрепа и социално включване, както и помощ при комунално-битови дейности – подържане на хигиена в жилището. Стремежът е лицата, които бъдат назначени като домашни санитари, да предлагат услугата на максимален брой потребители. С второто решение съветниците определиха размера на таксата, която ще плащат потребителите на социалната услуга. 25 стотинки ще плащат те на общинския бюджет, предвижда взетото решение, с което се допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов. Очаква се новата социална услуга да получи финансиране в размер между 80 000 и 250 000 лева от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. За целта вече е разработено проектно предложение пред програмата, което ще се реализира в продължение на 12 месеца. Анелия Димитрова припомни, че в момента има назначени 55 лични асистенти по програма “Подкрепа за достоен живот”. Те предлагат социална помощ на 61 лица.
Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания