Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

15 работодатели обявиха 38 свободни места за младежи

15 работодатели обявиха 38 свободни места за младежи
Добавена на: 2012-06-08 10:24:49

На специализираната трудова борса, организирана от Дирекция ”Бюро по труда”, работодателите имаха възможност да се срещнат с поканените младежи и заявиха 38 работни места на първичен пазар и по ОП ”Развитие на човешките ресурси”

15 работодатели обявиха 38 свободни места за младежи
 
На 30 май Дирекция „Бюро по труда” организира специализирана трудова борса за младежи. Присъстваха 15 работодатели от сферата на ресторантьорство, производство на мебели, готово облекло, детски храни и резервни части, авторемонтни дейности и строителство. Присъстваха 52 младежи до 29 г. с висше и средно образование с различни професии и специалности. Борсата се провежда във връзка с Националната инициатива „Работа за младите хора в България”, разработена от МТСП, която се реализира през 2012 - 2013 г.
На специализираната трудова борса, организирана от Дирекция ”Бюро по труда”, работодателите имаха  възможност да се срещнат с поканените младежи и заявиха 38 работни места на първичен пазар и по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за икономисти, технолог хранително-вкусова промишленост, автомонтьори, шивачи, готвачи, сладкари, строители, мебелисти, шлосери. Младежите се самопредставиха чрез лични срещи и CV-та. Много голям е интересът  по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, проект ”Ново начало - от образование към заетост” за 6-месечно стажуване на младежи до 29 години при работодатели от реалния сектор по придобитата професия или специалност с трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и осигуровките. Стажуването е под ръководството на наставник, който получава ½ от минималната работна заплата и осигуровките. Дирекцията е устроила 13 младежи по този проект, а има заявки от още 5 работодатели за 13 работни места. Целта на организираната борса е чрез съвместните усилия на трите страни: младежи, които търсят работа, работодатели и Дирекция ”Бюро по труда” да помогнем за трудовата реализация на младежите.
 
Дирекция „Бюро по труда”-Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания