Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Декларация на общинските съветници от „Коалиция за Свищов”

Декларация на общинските съветници от „Коалиция за Свищов”
Добавена на: 2012-06-05 16:22:54

Запазването на нашата болница е кауза, която трябва да бъде спечелена

Запазването на нашата болница е кауза, която трябва да бъде спечелена
 
Декларация на общинските съветници от „Коалиция за Свищов”
 
На извънредната сесия на Общински съвет – Свищов на 16 май групата общински съветници от Политическа партия ГЕРБ направиха едно свръхлюбопитно предложение. Впоследствие то беше изобилно коментирано на две пресконференции на градската организация на ГЕРБ. Демонстрирайки своята дълбока загриженост за състоянието на нашата болница, те предложиха свое виждане, което се свежда до следните основни моменти:
Предлага се актуализация на общинския бюджет, която да включва ежемесечна финансова помощ за нашето болнично заведение в размер на 50 000 лева. Така за период от 3 години да се разплати с доставчиците и да преодолее кризата, която изживява в момента. Това е една значителна финансова инжекция – 600 хил. лева годишно. Тя ще е естествено от нашите данъци, но не това е важно. ПП ГЕРБ във втори пореден мандат излъчва свои представители в Общинския съвет. Считам, че вече би трябвало да знаят, че общинската болница е търговско дружество, в капитала на което Община Свищов има 100% участие, но това не означава, че няма ограничения при финансовото му подпомагане от принципала. Това може да стане единствено в рамките на нормативните изисквания, зададени в чл. 100 от Закона за лечебните заведения, чийто текст е следнияТ:
Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Държавата и общините могат да финансират държавните или общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет и с общинските бюджети.
(2) Целеви субсидии по ал. 1 се отпускат за:
1. придобиване на дълготрайни материални активи;
2. основен ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение;
3. информационни технологии и системи;
4. финансово оздравяване на лечебни заведения за болнична помощ;
5. лечебни заведения, които се намират в райони с повишен здравен риск.
Колегите от ГЕРБ упорито забравят да си спомнят, че Община Свищов вече е предоставила 1,028 милиона на болницата само от продажбата на парцела за ПЕНИ МАРКЕТ. Осигурени са и 3,5 милиона лева по целева програма пак за закупуване на оборудване и за основен ремонт на болничната сграда. Неразумно е да се иска още и още и така до безкрай. Предлагат ни да превърнем общината в придатък на болницата. А тя има и много други функции. Просто здравеопазването е само една от тях.
Нашите колеги са се постарали и да открият източниците на средства за осъществяването на предлаганата финансова помощ. Последващите предложения смайват със своята оригиналност. По своята същност някои от тях имат характер на глоби. Глобяват се всички общински съветници, като им се отнемат средствата, които им се полагат за издръжката на тяхната дейност и да се създадат условия за ефективен контакт между тях и избирателите им. Глобява се тази част от общинската администрация, която се финансира със средства на общината, като се намалява с 15% тяхната издръжка. Глобяват се кметът на общината и неговите заместници, като им се отнемат 20% от възнагражденията. Премахва се звеното Общинска охрана, определяйки го като ненужно. Глобяват се, но каква е вината им, е неясно.
А ето акцентът в предложението им. Предлагат стопиране, преразглеждане на ефективността и преоценка на европейските проекти. Недоумяваме кои проекти са „европейски”. Като че ли имат предвид проектите, които се финансират със средства на ЕС. Е това вече е невежество, даже и обществена вреда. В момент, в който държавната и общинските хазни изнемогват, да искаш официално отказ от безвъзмездно осигуряваните средства по европейските програми, е безумие. А да внушаваш, че проектът „Нове” е  със съмнителна полза, защото няма концепция за развитието на културата в града, е несериозно. Та той е част от тази концепция. Подобна програма за налагане на „Нове” като туристическа дестинация и продукт има създадена още в 2003 г., а  промотирането на античния град днес е повече от успешно. Десетки хиляди гости на града и туристи за пета поредна година посетиха Нове и Свищов, откакто общината с грижата на добър стопанин погледна към древните руини. Сега имаме уникалния шанс да създадем с европейски средства туристическа атракция, привличаща  много повече туристи и създаваща поминък на много хора тук. Не подхожда на хора от града на Алеко да проявяват такова тесногръдие.
А как се съвместява грижата на нашите колеги за болницата с искането им да тя да се обяви в неплатежоспособност е неясно. На пресконференцията г-н Цветан Марков отправи обвинение, че ако болницата беше обявена в неплатежоспособност, задълженията й щели да останат такива, каквито са по баланс. Няма да се трупат лихви и други задължения. Оставяме встрани обстоятелството, че г-н Марков бърка неплатежоспособност с несъстоятелност. Но да си въобразиш, че в един закон ще се остави такава възможност за неговото заобикаляне, е наивно и погрешно. Съгласно чл. 616, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, такива вземания се удовлетворяват, след като  се удовлетворят исканията на кредиторите, заявили в срок своите вземания след откриване на производството по несъстоятелност.
Тук ни се ще да напомним на г-н Марков една азбучна истина в теорията и практиката на управлението. В крайна сметка то се свежда до възможностите за избор на различни начини на поведение. Тези възможности спадат драстично след обявяването на болницата в неплатежоспособност, а оттам и в несъстоятелност. Затова се учудвахме на настойчивостта на нашите колеги от ГЕРБ да поставят подобно искане. От пресконференцията разбрахме техните мотиви. Те мечтаят за синдик, който по закон не се избира от принципала, а се назначава от съда.
Недоумяваме и от едно друго становище на ПП ГЕРБ. Те твърдят, че милионният бонус, който получава болницата за закупуване на оборудване и ремонт на сградата, е със съмнителна ефективност. Мотивират се с това, че Общината нееднократно финансираше закупуването на нова техника, но ефект нямало.
Ние не сме съгласни. Един от проблемите на нашата болница е морално остарялото оборудване и занемарената сграда. Ето защо ние сме твърдо „за” усвояването на предоставените средства.
Трудно е да се коментира една толкова пространна пресконференция. Но няма как да не изразим стъписването си от още една идея на нейните организатори. Те в прав текст обвиниха кмета и общинската администрация за това, че са допуснали фактурирането на задълженията на болницата от страна на ВиК. Здравият разум е недостатъчен да проумее това обвинение. Нима трябва да глобим и „ВиК” със сумата, която им се дължи за реално извършени услуги. Нека да подходим професионално, а не прикривайки се зад гръмки фрази.
Неведнъж сме изтъквали, че състоянието на нашата болница е илюстрация на състоянието, в което се намира здравеопазването у нас. А то е катастрофално. И при наличието на тази катастрофа да отнемеш резерва на Здравно осигурителната каса от 1,4 млрд. лева за да ги превърнеш, вероятно в асфалт, си е идея само на ГЕРБ. Казваме вероятно, защото неговата съдба е една от най-пазените тайни в държавата. В същото време сумарните задължения на болниците у нас възлизат на 378 млн. лева. Здравеопазването е в колапс. Предназначението на резерва на касата е да се харчи именно в подобни ситуации. Но по този въпрос свищовските представители на ГЕРБ мълчат. „Коалиция за Свищов” е била винаги отворена за диалог. Но при тези позиции на групата съветници от ПП ГЕРБ той е невъзможен.
Затова ние насочваме усилията си в следните направления:
- подобряване работната среда в МБАЛ,
- привличане на специалисти за осигуряване на високо качество на предлаганите здравни услуги,
- оптимизиране на разходите за издръжка на болницата,
- предоговаряне на условията за финансиране на нашето лечебно заведение от здравната каса,
- финансово подпомагане в критични моменти на МБАЛ – до момента с 230 000 лева.
Целта ни е да покажем нашето високоотговорно и професионално отношение към управлението на МБАЛ, което да доведе до промяна на финансовите резултати и връщане на доверието на нашите съграждани към всички лекари и целия медицински и обслужващ персонал. Кризата в нашата болница не може да бъде преодоляна с покриване на просрочените задължения.
Би било много добре всички жители на общината ни да бъдат съпричастни към процеса за подобряване на финансовото състояние на МБАЛ. Ние няма да пожалим собствените си сили това да се случи, макар че сме наясно, че може би ще продължи вероятно няколко месеца или дори година. Важно е само да обединим усилията си за това. Защото запазването на нашата болница е кауза, която трябва да бъде спечелена.
СВИЩОВ ЩЕ ИМА БОЛНИЦА!
 
30.05.2012 г.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания