Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Добавена на: 2012-05-29 08:31:30

„Поколенията ръка за ръка”

В обявения конкурс от Центъра за развитие на човешките ресурси и Европейския Информационен Център  „Европа Директно”- град София се получиха много разработки с идеи за предаването на умения през поколенията, както и за начина, по който поколенията могат заедно да водят здравословен начин на живот. Разработките от цялата страна бяха придружени от различни материали по темата – фото- и видеоматериали, презентации, писма, грамоти,  интересни текстове.
Компетентно жури от представители на ЕИЦ „Европа Директно” - София, ЦРЧР-град София, Представители на неправителствени организации, работещи в социалната сфера оцениха представените разработки.
Голямата награда – участие в тридневен летен ученически лагер в град Копривщица в периода 05 – 07 юни 2012 година, получиха 8 училища, сред които е и   СОУ "Димитър Благоев", гр. Свищов - единственото училище от Община Свищов и Област Велико Търново.
В лагера ще вземат участие учениците: Лора Георгиева Лазарова - Председател на Ученическия съвет, Християн Василев Кушев – ІV ”в” клас, Яна Искренова Захариева-VІІІ ”б” клас, Любомир Георгиев Георгиев - ХІ „б” клас и Юлия Йозова - ръководител на проекта.
Целта на лагера е учениците да изградят навици  за здравословен начин на живот и ще преминат обучение по усвояване на умения, преминаващи през поколенията-художествени, традиционнни, естетически и други.
Ученическият съвет при СОУ „Димитър Благоев”-град Свищов участва с проект на тази тема в категория „Предаване на умения през поколенията”, придружен с много доказателствен снимков материал, брошури, мнения на участниците в проведените изяви.
 
 
 
Това е едно високо отличие и признание за труда на десетки ученици и техните учители.
Тази награда ни стимулира и вдъхновява за още по-активно участие в следващите проекти.
В момента се подготвя и проект за участие в Европейския конкурс „Generation@school”-„Поколенията на училище”.
Образователното измерение на този проект е:
Да живеем заедно!
Чрез прилагане на тихники за взаимно обучение и колективен опит младите хора се научават на взаимопомощ и уважение,развиват се социални и граждански умения.
Да разбираме хода на историята!
Да разберем какво означава да остаряваш да сравним „младостта” и „старостта”
Да изградим идентичност!
Правейки връзка между родовата памет и историята пред по-младите се очертава както измерението на миналото така и на бъдещето.
 
                                            
               Лора Лазарова
               Председател на Ученическия съвет
 
               Юлия Йозова
               Ръководител проект
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания