Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А

П О К А Н А
Добавена на: 2012-05-14 15:09:09

П О К А Н А
П О К А Н А
П О К А Н А

Информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ по Оперативна програма „Регионално развитие“


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 19 май 2012 г. /събота/ от 10 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе информационна кампания по проект "Енергийно обновяване на българските домове"по схема "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" по Оперативна програма Регионално развитие.

Целта на схемата е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

В рамките на проекта допустими дейности са:

* Подмяна на дограмата в жилищата и общите части, общи входни врати;
* Топлинна изолация на външни стени, покриви, подове в сутерен и др.;
* Възобновяеми енергийни източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди;
* Ремонт и хидроизолация на покрив;
* Електроинсталация - ремонт в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;
* Подмяна тръбна мрежа – хоризонтални и вертикални щрангове в общите части;
* Освежаване - съпътстващи строително-монтажни работи в общите части на сградата.

Всички тези дейности биха могли да доведат до намаляване на разходите за енергия с над 50 % за добрите стопани на сградата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания