Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Спад на безработицата през март отчита бюрото по труда Свищов

Спад на безработицата през март отчита бюрото по труда Свищов
Добавена на: 2012-04-27 16:46:20

По информация от Бюро по труда Свищов броят на регистрираните безработни през месец март е намалял. Равнището на безработица спада с 1,3 пункта и в края на месеца е 9.1 % (при 11,5% на национално).

 
Спад на безработицата през март отчита бюрото по труда Свищов
 
По информация от Бюро по труда Свищов броят на регистрираните безработни през  месец март е намалял. Равнището на безработица спада с 1,3 пункта и в края на месеца е 9.1 % (при 11,5% на национално). През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1476 души или с 50 души повече от сегашния, но равнището е било по-ниско с 1.8 процентни пункта.  В края на месеца регистрираните безработни са били 1426 души, което представлява намаление на обсолютния брой в сравнение с предходния месец със 196 души. Според специалистите от трудовата борса традиционно през месеците март и април се наблюдава търсенето на работна ръка за сезонна заетост в селското стопанство и строителството.
През месец март входящият поток е значително по-малък от изходящия (335 души). Новорегистрираните лица са 123, лицата с възстановена регистрация са 16 /обща численост на входящия поток 139 души/. Изходящият поток наброява 335 души, от които 233 са постъпилите на работа лица. От тях 210 са намерили трудова реализация с посредничество на дирекцията - 205 на несубсидирани работни места и 5 по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 76, по други причини – 26.
През месеца започна обучение по схема „Подкрепа на предприемчивите българи” на ОП „РЧР” на 8 лица по специалността „Бизнес услуги”. По същата схема приключи  обучението на 18 лица по специалността „Малък и среден бизнес”.
 
Ганка Иванова
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания