Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

„ПОКОЛЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ”

„ПОКОЛЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ”
Добавена на: 2012-04-24 11:11:37

Насърчаване за изграждане на връзки между различните поколения в училище

„ПОКОЛЕНИЯТА НА УЧИЛИЩЕ”
Насърчаване за изграждане
на връзки между различните
поколения в училище
 
Една от целите на Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията е да насърчава политиците и съответните обществени фигури да вземат мерки  за подкрепа на солидарността между поколенията на всички възможни нива.
От 2009 г., датата 29 април е избрана за Европейски ден на солидарността между поколенията.
Проектът generations@school „Поколенията на училище” е  в рамките на дейностите  през 2012 г., посветен на  този ден на солидарността между поколенията, на  сближаване между ученици  и възрастни хора, за да се постави началото на диалог на тема - какво е да пораснеш , както и да помислим как млади и не толкова млади могат да си помогнат взаимно, за да живеят по-добре.
През седмицата на 29 април, в рамките на проекта generations@school  през 2012 година, всички учебни заведения в Европа са поканени да отворят вратите на своите класни стаи за възрастните хора и да поразсъждават как диалогът между поколенията може да спомогне за по-добро образование и възпитание.
Насърчаване на общуването между учениците и възрастните
Подтикването към обмен между представители на различни поколения в училищата позволява изграждането у учениците на по-положителна представа за живота. Отваряйки училищните врати за по-възрастните, които искат да участват пълноценно в обществения живот, да се развиват професионално и да споделят своя житейски опит, ние засилваме и насърчаваме положителното отношение към бъдещите етапи от живота.
Защо е необходим проект за общуване между поколенията в училище?
• Изграждането на взаимовръзка между поколенията дава възможност да се популяризират идеите за взаиморазбирателство и уважение между поколенията.
 • Той може да допринесе за развитието на индивидуални качества и умения в името на едно по-интегриращо общество.
• Чрез стимулиране към диалог между поколенията, окуражаваме взаимното сътрудничество: поколенията предават опита и знанията си едно на друго.
• Обменът между поколенията подпомага значително солидарността и активната гражданска позиция,  развитието на личността и допринася за по-качествено образование.
По този повод на 25 април 2012 година в СОУ „Димитър Благоев”- град Свищов  се постави началото на проект „На училище-без възрастови граници” в рамките на Европейския проект „Поколенията на училище”.Поканени бяха учителите: Антония Алексиева, Йовка Личева, Анатолий Томев, Димитър Димитров, Лилия Крумова, Бонка Карова, работили преди години в училището за среща с ученици от ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас.
Конкретните цели на срещите бяха:
1 Да се научим да формулираме своите лични преживявания и опит, както и социалните си наблюдения в устна и писмена форма.
2 Да се научим да работим в екип.
3 Да възприемем историята като жив и непрекъснат процес.
4 Да се научим да анализираме и документираме резултатите от срещите между поколенията.
5 Да обсъждаме свободно и с удоволствие темите за  солидарността между поколенията.
6 Да формулираме отношението, което имат учениците към възрастните хора и към децата.
7 Да създадем произведение (рисунка/текст), с което да покажем значението на връзката между поколенията, за изграждане на единно общество и за по-добро съжителство.
Учениците и учителите разговаряха за :
• Каква е разликата между детето и възрастния?
• Какво обичат да правят децата? А възрастните хора?
  Какво биха могли да правят заедно?
• Какви са „нещата“, които възрастните  знаят/могат да правят много добре?
• Какви са предпочитаните от тях  занимания?
 • Какви са искали да станат възрастните, когато са  били малки?  Какви искат да станат децата,  когато пораснат?
• Как живеят възрастните  и децата в ежедневието? С какви улеснения и трудности разполагат? Имат ли подобни радости и
проблеми?
• Какво биха искали да направят  с възрастните хора?
Обсъдени бяха  понятията: уважение, самостоятелност, взаимопомощ, солидарност.
Направени бяха снимки, а гостите споделиха впечатленията си в Книга за впечатления.
Училището се ангажира да участва в конкурса „Поколенията ръка за ръка”, обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси и Европейския информационен център „Европа Директно”- София.
 Целта на конкурса е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото, както и да се насърчи взаимодействието между учениците и възрастните хора .
Предстоят интересни изяви, които ще спомогнат за предаване на уменията през поколенията.
 
                                                                Юлия Йозова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания