Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Весел празник се проведе в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”

Весел празник се проведе в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”
Добавена на: 2012-04-10 22:04:03

Весел празник се проведе в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”
Весел празник се проведе в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”
Весел празник се проведе в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”

по Проект BGO51PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

На 6 април в Актовата зала на СОУ „Николай Катранов”  учениците от I до IV клас се събраха на весел пролетен празник. Танци, песни и много стихотворения разнообразиха предваканционния следобед. Правилното разпределение на  задачите за домашна работа и запълването на времето
с разнообразни и полезни дейности, създава в учениците СОУ „Николай Катранов” чувство за пълноценност, стабилност и удовлетворение.
Веселият празник се проведе в часовете за Дейности по интереси по Проект BGO51PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Учениците с интерес проследиха презентациите „Цветница” и „Пролет”, подкрепиха с бурни аплодисменти певци, рецитатори и танцьори. Всяка от осемте групи ПИГ от I до IV клас се представи с по две интересни изпълнения. В края на празника „С имената на цветята да празнуват децата”, ученици и учителки с имена на цветя получиха поздравителни адреси по повод на предстоящия пролетен празник Цветница.
Цветен да е празникът за всички, с много усмивки!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания