Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дарителска програма на „Мото – Пфое” спасява пеликаните в природен парк „Персина”

Дарителска програма на „Мото – Пфое” спасява пеликаните в природен парк „Персина”
Добавена на: 2012-04-01 12:44:53

Дарителска програма на „Мото – Пфое” спасява пеликаните в природен парк „Персина”

На снимките – къдроглави пеликани и изградената за тях платформа

Дарителска програма на „Мото – Пфое” спасява пеликаните в природен парк „Персина”
 
          Проектът „Спасяването на Пеликана” стартира в началото на м. март, съобщи отговорникът към мониторинг „Натура 2000” към Българското дружество за защита на птиците Свилен Чешмеджиев. Според него осъществяването на проекта е станало възможно след спечелването на първо място от страна на дружеството в конкурс, обявен от дарителската програма на „Мото-Пфое” за опазване на природното и културното наследство на България. Проектът е с основна цел спасяването и опазването в дългосрочен план на къдроглавия пеликан в България чрез осигуряване на подходящи за гнездене местообитания в блатистите места на територията на природен парк „Персина”
„ Една от най – актрактивните дейности по проекта ще бъде изграждането на два броя дървени платформи за гнездене на къдроглави пеликани – едната ще е в блато Песчина, а другата ще е в Мъртвото блато. БДЗП, с подкрепата на WWF – България и ДПП „Персина”, успя да изгради една платформа в блато Песчина в началото на 2011 год., която успешно се използваше от пеликаните като място за почивка. Чрез изграждането на още две дървени конструкции значително ще се увеличи общата площ на подходящите за гнездене места за този световно застрашен вид”, пояснява Свилен Чешмеджиев.  Според него къдроглавият пеликан е един от двата вида застрашени пеликани и въобще от най-застрашените от изчезване птици.
„Размахът на крилете им достига до 330 см. Обитава блата и езера, обрасли с тръстика. Храни се с риба. Гнезди на колонии. У нас се размножава единствено в резервата Сребърна (около 120 двойки), а по време на миграции и зимуване се среща по река Дунав и Черноморието. Сред основните заплахи за пеликаните са унищожаването на влажните зони, безпокойството и бракониерството. Видът е защитен и е включен в Червената книга на България в категория „Застрашен””, твърди още Свилен. Той допълва, че стартът на проекта е бил даден с наблюдението на птиците по реката с ученици от град Белене и съпътстващата интересна информация за този рядък вид птици.
 
Ганка Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания