Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов ще осигури 40 нови работни места за градинари.

Община Свищов ще осигури 40 нови работни места за градинари.
Добавена на: 2012-03-26 09:53:32

проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

За трети път в рамките на проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" община Свищов ще осигури 40 работни места за градинари.
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" с цел тяхното последващо включване в заетост.
След като Община Свищов подаде заявка и бе одобрена за участие в проекта, безработни лица получиха възможност да бъдат обучени по професията "Озеленител".
 Обучението включва 200 учебни часа и продължава около  2 месеца, като в момента се провеждат практическите занимания на обучението. За целта се използват обществените градинки и паркове на територията на общината.
 На финала всеки завършил успешно курса ще придобие професионална квалификация като озеленител и те ще бъдат назначени за срок от 9 месеца по трудов договор на минимална работна заплата с платени всички осигуровки и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда. Лицата придобили професионална квалификация за озеленители ще бъдат ангажирани с поддръжката на обществените градинки и паркове на територията на общината.
  Това е трето участие на Община Свищов в проект "Нов избор – развитие и реализация". По този проект в Свищов и кметствата вече работиха 19 души, придобили професионална квалификация за общ работник "Поддържане на сгради", ангажирани с ремонт и поддръжка на обществени сгради общинска собственост, както и 34 лица, придобили професионална квалификация „Работник в озеленяването /озеленяване и цветарство/.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания