Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Български и румънски орнитолози в съвместен проект

Български и румънски орнитолози в съвместен проект
Добавена на: 2012-03-16 16:15:16

На приложената снимка: работен момент от срещата на българските и румънските орнитолози

Български и румънски орнитолози в съвместен проект
 
          В края на миналата седмица във В.Търново се проведе съвместна среща на представители на Българското дружество за защита на птиците и Румънското орнитологично дружество, съобщи Свилен Чешмеджиев от БДЗП Свищов. Срещата, събрала над 50 души всъщност  е била събитието, сложило края на съвместния проект „Заедно за Дунав”.
          Проектът „Трансграничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2007-2013 е стартирал през октомври 2010 и е завършил успешно през март 2012 като е поставил нови партньорски основи за опазване на биологичното разнообразие по течението на Дунав и устойчиво управление на района.
           Специален гост на срещата е бил д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, който е представил резултатите от етнографско и социологическо проучване проведено по време на проекта в района на Свищов и Вардим, част от кампанията на БДЗП „Бъдеще за Дунавските заливни гори”.
По време на срещата кспертите, работили по проекта, са представиха резултатите от мониторинга на биоразнообразието в българо-румънската част от река Дунав. Те подробно са обяснли как е протекло проследяването  на живота на морски орли със сателитни предаватели; разработения в рамките на проекта интерактивен сървър, примери за устойчиво управление на природните ресурси в проектния район, като разработената в Румъния агро-екологична мярка за световнозастрашения вид червеногуша гъска; примери за природозащитно образование чрез практика и игри и др.
          По думите на Свилен Чешмеджиев в срещата, освен представителите на неправителствените организации са участвали и представители на регионалните инспекции по околната среда от българска и румънска страна, представители на Басейнова дирекция за управление на водите с център Плевен, Изпълнителната агенция по околна среда и регионални медии. Представени са били двете издания, реализирани чрез проекта: „Помагало за ловците” и „Заедно за Дунав: Добри практики или 8 начина, по които да опазим биоразнообразието”.
          По време на срещата  г-жа Нада Тошева, изпълнителен директор на БДЗП е  поздравла екипа на проекта за добре свършената работа и е начертала насоките за бъдеща работа на организацията в района на река Дунав.
Ганка Иванова
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания