Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана

Покана
Добавена на: 2012-03-16 15:57:07

Общото събрание на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856” - Свищов

Покана
 
На основание чл.27, ал.1, т.1 от Устава на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856” - Свищов, Настоятелството кани членовете на читалището да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 27 март 2012 г. от 17.30 ч. в салона на читалището при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на читалището през 2011 г.
2.Приемане на бюджет на читалището за 2012 г.
3.Промени в състава на Проверителната комисия
Заб. Регистрацията на членовете на Общото събрание започва от 17.00 ч. във фоайето на читалището.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания