Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Подписаха договор по проект “Повишаване на трансграничната мобилност”

Подписаха договор по проект “Повишаване на трансграничната мобилност”
Добавена на: 2012-03-16 15:55:13

С обществена поръчка, проведена според изискванията на ЗОП, за изпълнител на СМР бе определен Консорциум „Свищов – Зимнич 2012”

Подписаха договор по проект “Повишаване на трансграничната мобилност”
 
На 8 март 2012 г. бе подписан договор за извършване на строително-монтажните дейности по проект „Повишаване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”. Проектът се реализира по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион”, Ключова област на интервенция 1: "Подобряване на сухопътни и речни трансгранични транспортни съоръжения". Проектът е на стойност 3 126 227,67 евро, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, Националните бюджети на Румъния и България, както и от Общинските бюджети на партньорите Община Свищов и Кметство Зимнич.
С обществена поръчка, проведена според изискванията на ЗОП, за изпълнител на СМР бе определен Консорциум „Свищов – Зимнич 2012”, представляван от Румен Атанасов Игнатов. В консорциума участие имат: Водещ съдружник „Пътни строежи – Велико Търново” АД и „ВТ Инженеринг” ООД. Строителните дейности ще стартират с официална „Първа копка” на 19.03.2012 г., на ул. „Цанко Церковски” пред първи блок на студентските общежития на СА „Д. А. Ценов”. Срокът за изпълнението на СМР е 120 календарни дни.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания