Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ангел БЕЛЯКОВ, изп. директор на “ВиК-Свищов” ЕАД, пред в.“Дунавско дело”

Ангел БЕЛЯКОВ, изп. директор на “ВиК-Свищов” ЕАД, пред в.“Дунавско дело”
Добавена на: 2012-03-16 15:37:13

Интервю

И през тази година “ВиК-Свищов” ЕАД
предвижда инвестиции за 280 хил. лева
 
Ангел БЕЛЯКОВ, изп. директор на “ВиК-Свищов” ЕАД, пред в.“Дунавско дело”
 
- Г-н Беляков, какви са финансовите резултати на “ВиК-Свищов” за миналата година?
- “ВиК-Свищов” ЕАД приключи 2011 г. с 22 000 лева печалба. Дружеството е изпълнило на сто процента инвестиционната си програма и няма задължения към доставчици и контрагентите, с които е работило. За нас това е една успешна година и ние набелязваме мерки, за да можем и през тази година да изпълним програмата си.
- Каква инвестициона програма реализира дружеството през 2011 г.?
- През 2011 г. реализирахме инвестиционна програма в размер на 280 хил. лева Тя включваше изграждане на водопроводен участък при ДТГ “Д. Хадживасилев”, закупуване на помпи, подмяна на водопроводи в Козловец и  Морава. Бе закупен и нов багер, за да можем бързо да реагираме при аварии.
- Какви са инвестиционните ви планове за тази година?
- За 2012 г. инвестиционната програма също е в размер на 280 000 лева. Имаме планирана подмяна на водопроводна мрежа по улиците “Цанко Церковски”, “Янко Мустаков” и “Емануил Чакъров”. Планирали сме купуване на още един багер. Имаме планирани 50 хиляди лева за закупуване на помпи, тръби, резервни части и кранове. Надявам се с приходите, които получаваме от продажба на вода, да можем да изпълним инвестиционната си програма. “ВиК – ЕАД”-Свищов се издържа с приходите от продадена вода, нямаме заеми, нямаме задължения към други доставчици. С това, което реализираме като продажби, с него оперираме през годината.
- Каква е загубата по водопроводната мрежа?
- Загубата на вода, може да кажем вече с точност, за град Свищов е 65%, като имаме предвид, че дружеството снабдява и 15 села, в които загубите достигат и до 90%. Правим всичко възможно да подменяме ВиК мрежата, но с тези средства в размер на 280 хил. лв. не е възможно. Водопроводната мрежа на Община Свищов е 520 км. Загубите на вода, както казахме, са 65% и може да прецените колко усилия полагаме, за да доставяме вода на нашите клиенти. Искам да отбележа, че неоснователно ни обвиняват за лошото качество на питейната вода. Ние добиваме вода от разрешени от Басейнова дирекция водоизточници. За селата има отделни водоизточници и там проблеми с качеството на питейната вода нямаме. Проблем има в град Свищов. Градът се водоснабдява от вододайна зона село Вардим. Още при пускането на вододайната зона и при изследванията е установено, че водата е с богато съдържание на манган. Той се отлага по водопровода и при възникване на аварии колкото е по-голяма аварията, толкова е по-голямо размътването. Доколкото си спомням 30 години назад, проблемът с качеството на водата е свързан с необходимостта от пречиствателна станция на водата в района на Вардим. Докато не бъде изградена такава станция, нека нашите съграждани проявят разбиране. Най-малко ние имаме желание да подаваме некачествен продукт и да обираме негативите. Всеки ден отстраняваме по една, по две по-големи или по-малки аварии. При отстраняването им и при пускането на водата се влошава качеството й
- На какъв етап е изграждането на пречиствателна станция?
- Община Свищов има такъв утвърден проект, който чака финансиране от държавата. Защото не е по възможностите на общината да отдели такава огромна сума - може би около 20 млн. лева е стойността на една пречиствателна станция.
- Дружество ВиК продължава ли да води дела срещу свои неизрядни клиенти? Колко са те и какви други мерки се предприемат?
- Ние продължаваме да водим дела към неизправните клиенти. За 2011 година са заведени 50 дела, които са твърде малко в сравнение с 2010 година, когато делата са били 252. Но всичко опира до финансовите ни възможности. Завеждането на едно дело и достигането му до съдия-изпълнител ни струва 100 лева. Ние сме показали за тази година 22 хил. лева печалба и, преценете, 200 дела по-малко - това е сумата, с която ние балансирахме, за да излезем на печалба. Сега сме предприели нов начин на работа – първо проучваме нашите клиенти. Тази година ще се наложи се наложи да работим по-сериозно и организирано за повишаване на нашата събираемост. Но ще има и наши клиенти, на които ще бъде прекратен договорът за водоснабдяване.
- Тези 50 заведени дела за каква сума са?
- Получените пари са около 7000 лева. Може да кажем, че длъжници с големи суми почти няма. Много наши клиенти дължат от 300 до 500 лева.
- Има ли за м.г. клиенти, на които да им е спряна водата заради неплатени сметки?
- От тази година ще предприемем крайни действия. Този, който е нарушил договора за водоснабдяване, ще бъде санкциониран.
- Да очакваме ли увеличение на цената на водата?
- Ние сме разработили и сме предложили актуализиран бизнес-план 2009 – 2013 година и очакваме да бъде утвърден от Общинския съвет. В стария бизнес-план е посочена цената към този момент да бъде 1,80 лева за кубик. Наред с другите показатели, които коригираме, планираме водата да бъде 1,47 лева за кубик. Това, че сме го планирвали, не означава, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще утвърди такава цена. Тук искам да поясня на нашите съграждани, че ВиК дружеството и Община Свищов не са институциите, които определят цената на водата. Ние сме регистратори на данни, проверявани сме от различни институции и сме длъжни на определен период да подаваме данни за нашите разходи по водопреносната система. На базата на тези разходи ДКЕВР определя цена на водата. Каква ще е тази цена, не знам. В момента цената на водата е 1,27 лв. и идва период, в който ние трябва да подадем данни и актуализирания план какви разходи сме направили през 2011 година. На базата на тези данни държавната комисия определя какъв ще бъде размерът и цената на водата на ВиК-Свищов.

Александър ШАБОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания