Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Прес съобщение

Прес съобщение
Добавена на: 2012-03-14 10:00:34

Прес съобщение

Стартират Строително-монтажните дейности по проект „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ)

СЪОБЩЕНИЕ  НА ОБЩИНА СВИЩОВ:
 
 
 
Стартират Строително-монтажните дейности по проект „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ)
 
 
На 8 март 2012 г. бе подписан договор за извършване на Строително – монтажните дейности по проект № 2(2i)-1.1-1 IBM  MIS – ETC Code: 536 „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион”, Ключова област на интервенция 1: "Подобряване на сухопътни и речни трансгранични транспортни съоръжения". Проектът е на стойност 3 126 227,67 евро, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, Националните бюджети на Румъния и България, както и от Общинските бюджети на партньорите Община Свищов и Кметство Зимнич.
С Обществена поръчка, проведена според изискванията на ЗОП, за изпълнител на СМР бе определен Консорциум „Свищов – Зимнич 2012”, представляван от Румен Атанасов Игнатов. В консорциума участие имат: Водещ съдружник „Пътни строежи – Велико Търново” АД и „ВТ Инженеринг” ООД. Строителните дейности ще стартират с официална „Първа копка” на 19.03.2012 г. Срока за изпълнението им е 120 календарни дни.
 
 
 
 
 
        
 
За повече информация: Община Свищов; тел.: +359 0631 60768; е-mail: d.a.spasov@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания