Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Учениците на СОУ „Николай Катранов” на първите места в областните олимпиади

Учениците на СОУ „Николай Катранов” на първите места в областните олимпиади
Добавена на: 2012-03-13 14:24:08

За пореден път, чрез успехите на своите възпитаници в СОУ „Николай Катранов” показа, че е едно от водещите в област Велико Търново.


Учениците на СОУ „Николай Катранов” на първите места в областните олимпиади

Олимпиадите, които се провеждат в системата на народната просвета са една от формите на извънкласна и извънучилищна дейност, която осигурява насърчаване на творческите заложби и потребностите на учениците, както и условия за реализация в областта на науката, изкуството, техниката, производството и спорта.
Олимпиадите осигуряват свободен избор за занимания в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците. Те се провеждат в три кръга: общински, областен и национален.
За пореден път, чрез успехите на своите възпитаници в СОУ „Николай Катранов” показа, че е едно от водещите в област Велико Търново.
Излязоха резултатите от областната олимпиада по История и цивилизации, а резултатите са І, ІІ и ІІІ място за учениците:


Теодора Тачева- V б клас, 89 точки

Георги Людмилов Йорданов-V б клас, 83,5 точки

Маргарита Георгиева Йорданова-V а клас, 81 точки

Постижението на Теодора е най-високо за всички класове от V до ХІІ клас.
Освен тях отлично са се представили и учениците:
Звезделин Венциславов Василев-V в клас, 72 точки
Александра Александрова Александрова-Vа клас, 71 точка
Павел Петьов Минчев-V в клас, 70,25 точки
Мария Иванова Караджова-V б клас, 69,5 точки
Постижението на Радина Антонова Караиванова от VІ б клас е 76 точки, с което заема ІV място.
Качеството на образователния процес в училище се съизмерва с усилията на педагозите да осигурят индивидуален подход към всеки ученик в съответствие с индивидуалните му особености. За Галя Иванова, учител по история и цивилизации резултата от усилията в клас и допълнителните занимания е отличен, такъв какъвто е и на нейните ученици.
Васил Василев Иванов от VІІ клас с постижението си от 83 точки на олимпиадата по химия е в списъка на учениците, предложени за участие в националната олимпиада. За него и учителката Зоя Тодорова продължават усилията с допълнителни занимания по химия.
Поредното математическо състезание, този път в град Плевен, спечели Любомира Петкова Димитрова от ІVа клас, с учител Елена Янкова./ІІ място/
На въпроси за трудността на олимпиадите учениците отговарят:
Радина Караиванова- Олимпиадата е вид тест с 30 въпроса, 10 са със затворен отговор/с ограждане/, 20 с отворен, което означава, че пишеш свободен текст по даден въпрос.
Теодора Тачева: Беше по-лесно отколкото си го представях. Имаше забавни задачи, кръстословици, допълване на думи в текст…
Георги Йорданов: Най-трудния въпрос беше анализ на картината „Златния век на българската книжовност” от Димитър Гюдженов.
Когато си полагал усилия всеки ден в час и извън него, всяка олимпиада може да е лесна. Олимпиадите са място за показване знанията на всеки ученик, възможност да се съизмериш с връстниците си и място за показване качеството на обучение във всяко училище.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания