Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищовската академия със строги мерки за сигурност за живота на живущите в общежитията студенти

Свищовската академия със строги мерки за сигурност за живота на живущите в общежитията студенти
Добавена на: 2012-03-12 22:23:21

Във всеки блок от общежитията има домови съвет от студенти, избрани от живущите в блока.

Свищовската академия със строги мерки за сигурност за живота на живущите в общежитията студенти
          В общежитията на свищовската академия са настанени около 1200 студенти, съобщиха от Центъра за медийна политика при СА „Д.А.Ценов”. В специален документ – правилник са регламентирани управлението, условията за ползване и вътрешния ред в студентските общежития на Стопанска академия. Правилникът е изготвен съгласно Наредба, приета с постановление на Министерски съвет № 235 от 25.09.2008г. Във всеки блок от общежитията има домови съвет от студенти, избрани от живущите в блока. Домовият съвет управлява съвместно с управителя на блока, който е служител на академията.  Основно задължение на управителя е ежедневно да проверява рапортната книга и при записани в нея нарушения да информира ръководството на академията. При нарушаване на вътрешния ред на провинилия се студент се налагат санкциите забележка, предупреждение за отстраняване и отстраняване от общежитието. Следващите наказания, предвидени в Правилника са предупреждение за отстраняване от Академията и отстраняване от висшето училище. По информация от Елена Габровска – ръководител отдел Студентски столове и общежития, за последните 3 години са отстранени 5 студенти от общежитията, като сред най-честите им провинения са били вдигане на шум и силна музика. До момента не се е стигало до най-сериозната санкцията - отстраняване от Академията.
           Според помощник – ректора на академията Венцислав Танев опазването на живота и сигурността на студентите е сред първостепенните задачи на ръководството на висшето училище. Мерките за сигурност се отнасят не само за студентските общежития, но също така и за аудиториите в сградите на стопанската академия. На цялата територия на учебното заведение  е осигурена  денонощна въоръжена охрана, а служителите в охранителната фирма са предупредени и при най-малкия инцидент да се обръщат към органите на МВР, противопожарната охрана и към спешна помощ. Ако се наложи налице са постоянно дежурни допълнителни служители на охранителната фирма . във всяко едно от общежитията има пожароизвестителна инсталация, а всички, външни лица, които посещават студентите, настанени в общежитията се записват в специална книга, като в нея освен личните данни се отбелязват и часът на влизане и излизане от сградата в от 8 до 12 часа през нощта, като на гостите е забранено за остават в общежитията през нощта.
 
Ганка Иванова
.    

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания