Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

1620 са безработните в края на януари

1620 са безработните в края на януари
Добавена на: 2012-03-12 22:08:04

В структурата по пол вече мъжете стават доминираща група с незначителен абсолютен превес от 5 души и относителен дял 50.19% срещу 49,81% за жените.

1620 са безработните в края на януари
 
През месец януари в община Свищов продължава тенденцията на увеличение на  регистрираните безработни лица. В края на месеца те са вече 1620 срещу 1370 души през декември м.г. В структурата по пол вече мъжете стават доминираща група с незначителен абсолютен превес от 5 души и относителен дял  50.19% срещу 49,81% за жените. Във всички възрастови групи се отчита абсолютно увеличение, като броят на лицата на възраст до 29 години нараства с 26 души. Безработните в групата от 30 до 49 г. се увеличават със 126 души, а тези над 50 г. са  636. Лицата с работническа професия са 591, а без професия 581. Най-нисък относителен дял има групата на безработните специалисти – 27.65 на сто, като в групата попадат 448 лица. Броят на безработните висшисти е 222 души. Със 156 души се увеличават лицата със средно образование – в края на месеца те наброяват 961 души. Броят на лицата с основно образование също се увеличава с 44 души и е 184. Безработни с начално и без образование  са 253 души
През месец януари започна обучение на 18 безработни лица от общината по  специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. 35 лица продължават да работят по Национална програма „ОСПОЗ” в аварийни и снегопочистващи дейности.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания