Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи"

\\\"Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи\\\"
Добавена на: 2012-03-06 16:36:31

\\\"Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи\\\"

П О К А Н А

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, БЕЛЕНЕ И ЦЕНОВО:
"Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи"
 
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ
Имам удоволствието да Ви поканя на 9.03. 2012 г. от 16,00 часа в  зала  1 на Община Свищов,  да участвате в  обществено обсъждане за обсъждане на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация в проект по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”на оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., съвместно с общините Белене и Ценово
Обсъждането ще протече при следния дневен ред:


Оперативна програма "Регионално развитие", Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” - цел на настоящата схема, проект, правила, партньорство, териториален обхват, допустими дейности за финансиране, допустими разходи и други дейности по проекта;

Дискусия по обхвата на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация;

Мнения по обсъжданите въпроси и формулиране на конкретни идеи за проекта.

От Вас очакваме идеи за включване на дейности, които да повишат регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти.
Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.
За по-ползотворно протичане на обсъждането заинтересованите лица (хотелиери, ресторантьори, тур оператори, организации и институции, свързани с развитието на туризма в региона) могат да се запознаят с изисквания на финансиращата схема на проекта в сайта www.bgregio.eu, както и със структурата на Концепцията (обект на общественото обсъждане), копие от която можете да получите в информационният център на Община Свищов.  
                                  
                                                                                  С уважение,
                                                                       Станислав Благов
                                                                       Кмет на Община  Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания