Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Учредяват стипендия на името на Никола Живков

Учредяват стипендия на името на Никола Живков
Добавена на: 2012-03-02 13:22:55

По предложение на кмета на община Свищов Станислав Благов, Общинският съвет реши да бъде учредена ежегодна стипендия “Никола Живков” в размер на 1000 лева

Учредяват стипендия на името на Никола Живков
 
По предложение на кмета на община Свищов Станислав Благов, Общинският съвет реши да бъде учредена ежегодна стипендия “Никола Живков” в размер на 1000 лева за студент, жител на община Свищов, обучаващ се в редовна форма на обучение по специалността “Предучилищна педагогика” или специалност, свързана с преучилищното възпитание, с отличен успех. Предложенията за стипендиант се внасят от директорите на детските заведения в Община Свищов, след становище на катедра “Предучилищна педагогика” на съответното висше учебно заведение. Носителят на стипендията се определя на базата на средния успех (отличен) от предходната учебна година от комисия, съставена от  ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, директори на детски градини и представител на отдел “Образование и култура”, звено “Образование”, назначен със заповед на кмета. Стипендията се обявява в началото на всяка учебна година и се изплаща на 2 равни части след представяне на официално заверен документ – уверение от висшето учебно заведение за успешно приключен учебен семестър. Стипендията се учредява по повод 130-годишнината от създаването на първата българска детска градина от Никола Живков с цел стимулиране на младите хора от община Свищов да се реализират професионално в областта на предучилищното възпитание.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания