Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Одобриха наемните цени на земите от общинския фонд

Одобриха наемните цени на земите от общинския фонд
Добавена на: 2012-03-02 13:15:50

Общинският съвет определи наемни цени на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2012/2013 г.

Одобриха наемните цени на земите от общинския фонд
 
Общинският съвет определи наемни цени на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2012/2013 г.: начална тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури - 26 лв./дка, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – 40/60 лв. за дка според  периода на плододаване за лозови насаждения и 30/45 лв. за дка за овощни насаждения; начална цена за ползване на ливади – 7.00 лв./дка, наемна цена за настаняване на пчелини върху земеделска земя – 11.00 лв./дка, начална цена за наем на земи, заети с трайни насаждения - 26.00 лв./дка; на земи, неизползвани две или повече години - 22.00 лв./дка; за наем на маломерни имоти за отглеждане на едногодишни полски култури до 10.00 дка – 23.00 лв./дка.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания