Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кандидатстваме с проект за развитие на туризма

Кандидатстваме с проект за развитие на туризма
Добавена на: 2012-03-02 10:16:59

Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на основата на интегриран подход да се развие регионален туристически продукт

Кандидатстваме с проект за развитие на туризма
 
По предложение на кмета на община Свищов Станислав Благов, местният парламент реши общината в партньорство със съседните общини Белене и Ценово да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие”, приоритетна ос “Устойчиво развитие на туризма”. Целта е чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на основата на интегриран подход да се развие регионален туристически продукт, с което да се повиши ефективността на регионалния маркетинг. Конкретните цели на проекта са да се окаже подкрепа на дестинации със значителен туристически потенциал, като се презентира и популяризира тяхното природно, културно и историческо наследство. Община Свищов се задължава да осигури собствен принос в размер на 5% от общата стойност на проекта съгласно изискванията на финансиращата програма. Общият максимален размер на собствения принос не следва да надвишава 25 000 лева, разделен между трите общини-партньори по проекта. Според общинските съветници, участието на общината ни в този интегриран проект е един добър шанс тя да привлече засилен интерес към своето културно-историческо наследство и да се превърне в предпочитана туристическа дестинация, което ще доведе и до значителни приходи за нея.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания