Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приет е план за управлението на „Персина”

Приет е план за управлението на „Персина”
Добавена на: 2012-02-27 11:37:25

Паркът е с площ от 21 762,2 хектара и включва земи от Свищов, Ореш, Белене, Никопол и Драгаш Войвода.

Приет е план за управлението на „Персина”
        По информация от правителствената информационна служба през изминалата седмица  е приет  план за управление на природен парк „Персина”. Паркът е с площ от  21 762,2 хектара и включва земи от  Свищов, Ореш, Белене, Никопол и Драгаш Войвода. След подробно изготвен анализ на състоянието на уникалната природа планът определя главните цели на управление на територията и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години, като основната му цел е мястото да бъде превърнато в популярна туристическа и развлекателна дестинация по поречието на Дунав с възстановено и запазено биоразнообразие. В разработката се предвижда заливните територии и гори да бъдат възстановени на базата на съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии.
        Очакваният ефект е да се осигури опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, осъществяване на научни, образователни и дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население. Друг очакван ефект е да се развие екологичния туризъм, а  оттам и повишаване на социалния статус на местното население.
Ганка Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания