Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов слага на тезгяха 14 имота за продажба

Община Свищов слага на тезгяха 14 имота за продажба
Добавена на: 2012-02-27 11:31:10

В рамките на тази година община Свищов има намерение да предложи за продажба 11 имота по Закона за общинската собственост и 3 по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Община Свищов слага на тезгяха 14 имота за продажба
 
         На последната проведена редовна сесия на общинския съвет местните депутати приеха стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си и годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на общината за 2012 година. В рамките на тази година община Свищов има намерение да предложи за продажба 11 имота по Закона за общинската собственост и 3 по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.
         В списъка за продажба по Закона за общинската собственост са включени 4 незастроени урегулирани поземлени имота. Първият в обявения списък е терен с площ 2363 кв. м. на улица „Дунав” № 26. На второ място е обявен парцел от 223 кв. метра на ул. „П. Евтимий”66 . Друг парцел с площ 526 кв. м. също е включен в списъка за продажба. Той се намира на ул. „Петър Парчевич” № 11а. На ул. „Черни връх” № 84 също се предлага урегулиран поземлен имот с квадратура 1118 кв.м.
         Общината ще предложи за продажба и застроен имот на ул. „Патриарх Евтимий” 64 с 716/765 идеални части от дворно място и втори етаж 60 кв.метра с избено помещение 15,40 кв. м.
         Най-много са включените в списъка земеделски имоти. Единият от тях – овощна градина с площ 9250 кв. метра се намира в землището на Свищов в местността „Баш колиби”. Обявените за продажба 8499 кв. метра изоставени трайни насаждения в местността „Драчево бърдо” също попадат в категорията „земеделска земя с начин на трайно ползване” . Други включени в списъка земеделски имоти с площ от 4500 до 7000 кв. метра се намират в местностите „Драчево бърдо”, „Пендикуряк”  и „Совата”.
         Обявените за продажба обособени обекти по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол са нежилищни сгради – работилница и гараж съответно с площ 44 и 47,85 кв. метра в Свищов и работилница, строена през 1983 година с масивна стоманобетонова конструкция със застроена площ 540 кв. метра в с. Горна Студена. Обявено за продажба е и „Строително предприятие” ООД в Свищов.
 
Ганка Иванова
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания