Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съветниците приеха програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

 Съветниците приеха програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Добавена на: 2012-02-27 10:37:24

В стратегията общинската собственост се разглежда като основен ресурс за осъществяване на социално-икономическите, културни и образователни функции на общината.

 Съветниците приеха програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
 
На редовното си заседание миналия четвъртък общинските съветници приеха и стратегия за управление на общинската собственост. Документът е естествено следствие от Общинския план за развитие на общината за периода 2007-2013 година. В стратегията общинската собственост се разглежда като основен ресурс за осъществяване на социално-икономическите, културни и образователни функции на общината. Разгледани са основните характеристики и е на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       правен анализ на състоянието на различните видове общинска собственост. На тази основа са изведени обобщаващи заключения в две насоки – рискове и слаби страни в управлението на всеки вид собственост и от друга – плюсове и възможности за по-нататъшно развитие. Приемането на стратегията предоставя на община Свищов надежден инструмент за максимизиране на ползите от общинската собственост, е записано в решението, гласувано от съветниците с 28 гласа “За”.
Съгласно приетата на същото заседание годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост се очакват през настоящата година общо 1 669 354 лева приходи - 700 хил. лева от разпореждане и 969 354 лв. от управление на общинско имущество. Това са средства, които ще влязат в общинската хазна от отдаване под наем на имущество, вкл. общински жилища; на земя, в т.ч. терени по чл. 56 от ЗУТ; постъпления от концесии; от такси на ползвани пазари, тържища, тротоари и улични платна, както и от продажба на сгради, земя и др.
Кметът на общината Станислав Благов представи пред общинските съветници и Програмата за управление на Община Свищов 2011 – 2015 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания