Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти
Добавена на: 2012-02-16 14:32:12

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване
на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

            Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване
на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
   Съгласно чл.2 -Целева група на представените за одобрение по тази Методика инвестиционни проекти са:


безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които се водят на отчет в Дирекция „Бюро по труда”за съответния регион на страната.

2.   лица с трайни увреждания, работещи при работодателя.


лица, работещи при работодателя, които в периода на изпълнение на своите трудови ангажименти са получили статут на лица с трайни увреждания.

  Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ за отпускане на средства за покриване на разходи по три компонента:


компонент 1 за осигуряване на достъп до разкривани работни места за лица с трайни увреждания до 7500.00 лв.

компонент 2 за приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания  до 2500.00лв.

3        компонент 3 за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания – до 6000.00лв.
В случай,че създаваното работно място е предназначено за новоназначавано лице по чл.2, т.1, отпусканата субсидия за оборудване се увеличава до 8000.00лв.
Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител CD /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 26.03.2012 г. Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата  с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 26.03.2012г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
При интерес предоставям, моите координати и приемния ми ден-понеделник в регионален офис Велико Търново като възможност за консултации по Методиката за кандидатстване.
 
С уважение,
Димитър Ников
Регионален представител на АХУ за Северен централен район
rp_v.tarnovo_ahu@mlsp.government.bg
град Велико Търново-регионален офис                                              тел.(+359 62) 620 397
пл.”Център”2, ет.1,вх.1                                                               GSM (+359 88) 2826717
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания