Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

158 безработни повече през декември

158 безработни повече през декември
Добавена на: 2012-02-03 12:58:26

В края на месеца те са вече 1370 срещу 1212 души през ноември.


158 безработни повече през декември
 
        Типично за месец декември в община Свищов продължава тенденцията на  увеличение на  регистрираните безработни лица. В края на месеца те са вече 1370 срещу 1212 души през ноември.   Увеличението е характерно за зимния месец поради приключване на  селскостопанските и други сезонни дейности. Спрямо предходния месец броят на безработните се увеличава със 158 души, но спрямо същия период на предходната година   той е по-малък със 17 души.
Равнището на безработица е 8,8 % (при 10.4 % на национално и 10.9 % на областно ниво).
        Безработните жени са повече от регистрираните на борсата мъже с относителен дял  52.34% срещу 47,66% за мъжете, а увеличението  се наблюдава във всички възрастови групи, като броят на лицата до 29 години нараства с 29 души, на групата от 30-49 – с 52 и във възрастовата група над 50 години със 77.
         Най-висок дял заемат лицата без професия – 35,62 на сто, като броят им е 488 души. След тях по численост се нарежда групата на лица с работническа професия – 476 души или 34,84 процента от общия брой. Най-нисък относителен дял има групата на безработните специалисти – 29,64 на сто, като в групата попадат 406 лица.
     Броя на безработните висшисти е 213 души, а относителният им дял в структурата по   образование заема 15,55 на сто.
     С 84 души се увеличават лицата със средно образование – в края на месеца те наброяват 805 души. Относителният им дял в структурата по образование е  58,76 %.
     Броят на лицата с основно образование също се увеличава и е 140 души,  а относителният им дял в структурата нараства с  1.06 процентни пункта.
      Безработни с начално и без образование  са 212 души. Относителният им дял в структурата по образование расте и заема 15,47 % процента.
       През месец декември бе удължен срока на разкритите 35 работни места за аварийни работници към община Свищов по програма  „От социални помощи към осигуряване на заетост” за   още 3 месеца.
 
 
Ганка Иванова
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания