Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане на проектобюджета за 2012 година

Публично обсъждане на проектобюджета за 2012 година
Добавена на: 2012-02-03 12:56:16

И тази година Община Свищов се нарежда сред 10-те финансово стабилни общини в България, заяви в началото кметът Станислав Благов.

Публично обсъждане на проектобюджета за 2012 година
 
Близо два часа продължи публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2011 и проекта за бюджета на Община Свищов за 2012 година. То се проведе в понеделник в зала 1 на общината и в него взеха участие общински съветници, кметове на кметства, ръководители на общински звена на бюджетна издръжка и граждани. И тази година Община Свищов се нарежда сред 10-те финансово стабилни общини в България, заяви в началото кметът Станислав Благов. “От 2003 година насам продължава устойчивото развитие на общината без задължения. Най-важното е, че всички звена работят в условия на финансова стабилност при предоставяне на все повече и по-качествени услуги на населението. Разбира се, нуждите на хората в общината са много повече, но трябва да сме реалисти в това кризисно време”, каза още кметът. Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.12.2011 г. е 6.87 % при начален план от 19 785 хил. лева и отчет 21 143 859 лв. Формираният остатък в края на годината е 2 866 хил. лева. С презентацията си финансист № 1 на общината Стефан Кирчев очерта по-детайлно проекта за бюджет 2012 и обяви, че приходната му част възлиза на 17 950 хил. лева, от които приходи за делегираните държавни дейности 8 817 390 лева и 9 132 610 лева за местни дейности. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 247 400 лв., като 114 200 лв. са предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Заложените собствени приходи през н.г. са в размер на 4 942 041 лева. Бюджетът за 2012 година трябва да гарантира успешно използване на привлечените средства по Оперативните програми на европейските структурни фондове.
Общинският съветник Милен Манолов насочи вниманието на присъстващите в залата върху размера на общата субсидия, която се получава от републиканския бюджет: “През годините субсидията бележи тенденция към намаляване – от 8 964 хил. лв. през 2009-та, 8 431 хил. лв. за 2010-та, 8 417 хил. лв. за 2011-та, на 8 323 хил. лв. за настоящата година. За да направим така, че да получаваме колкото може повече средства от държавния бюджет, ние изпълнихме искането на финансовото министерство за 15-процентно съкращение на общинската администрация. Средствата за текущ ремонт на кметства за предходни години са били 220 хил. лева, а сега са намалени на 165 хил. лева. Ние трябва да направим така, че да компенсираме това намаление на средства”. Милен Манолов пожела на общинската администрация успех и обобщи: “Дано привличаме още повече средства. Дано намерим начин и допълнителни средства да ремонтираме и малките улички в града и да помогнем на населените места, заедно да направим града ни по-добро място за живеене, иначе ще си останем  политикани на дребно.” В отговор кметът Благов каза, че през тази година не могат да се заделят средства за ремонт на малките улици или по-точно трябва да се направи избор между заделяне на средства за съфинансиране на проекти и за ремонт на малки улици. Той поясни, че и до момента общинската администрация се е отзовавала при крещяща нужда от ремонти в различни места на общината, но с ползване на средства само от собствени приходоизточници, т.е. от местни данъци и в крайна нужда до прибягване на продажба на общински имоти. На въпроса на общинския съветник Юлиян Атанасов какви средства се предвиждат за осъществяване на програма “Местни инициативи”, кметът отговори, че заради големия интерес и обществен отзвук към тази програма, през настоящата година има разчет за 50 хил. лв. – по 25 хил. лв. за капиталови и за текущи разходи при заделени през 2011-та общо 40 хил. лв. Общинският съветник Парашкева Григорова пък прояви интерес дали има увеличение при бюджета на образованието, предвид делението на общините на 7 групи. Това дало възможност нашата община да попадне в 4-та група, което пък води до увеличение стандарта на издръжката на децата в детските градини и училищата.
Бюджет 2012 на Община Свищов ще се разглежда на извънредно заседание на Общинския съвет на 16 февруари. До тогава гражданите могат да подават писмено мнения и препоръки в канцеларията на Общинския съвет.

Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания