Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кандидатстваме за участие в проект “Красива България”

Кандидатстваме за участие в проект “Красива България”
Добавена на: 2012-02-03 12:53:43

Кандидатстваме за участие в проект “Красива България”
Кандидатстваме за участие в проект “Красива България”
Кандидатстваме за участие в проект “Красива България”

През 2012 г. Общината предлага за изпълнение един проект: „Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ „Зорница”, с. Ореш и на нейния филиал ЦДГ „Радост”, с. Овча Могила, Община Свищов”.

За единадесета поредна година Община Свищов кандидатства за участие в проект „Красива България”.  
През 2012 г. Общината предлага за изпълнение един обект: „Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ „Зорница”, с. Ореш и на нейния филиал ЦДГ „Радост”, с. Овча Могила, Община Свищов”.
 Всяка местна власт поставя като свой основен приоритет развитието на образованието на регионално ниво и превръщането му в основополагащ социален фактор. Безусловно образованието, като функция на съвременното общество, не може да съществува и да се развива без наличието на рентабилна и ефективна инфраструктура. Към днешна дата този факт получава допълнителна тежест, особено в условията на глобална икономическа криза и осезаем недостиг на финансови средства за социалната сфера, в частност за образованието. Условията на недостиг обуславят търсенето на все повече и повече възможности за постигането на икономии. В тази връзка внедряването на мерки за енергийна ефективност в детските градини е изключително наложително.
През последните години се извърши преструктуриране на мрежата от детски градини в Общината. В момента в Община Свищов функционират 9 детски градини, от които 6 са ЦДГ, 3 - ОДЗ и 1 - Оздравителна детска градина. Три от детските заведения  са с филиали в малките населени места, както и обектът на настоящето проектно предложение.
В ЦДГ „Зорница”,  с. Ореш се възпитават и обучават 46 деца, разпределени в две възрастови групи. За тях се грижат 9 човека - педагогически и непедагогически персонал. Детската градина има филиали в селата Морава, Драгомирово и Овча Могила.
Във филиала на детската градина в село Овча Могила, ЦДГ „Радост”, се възпитават 36 деца, но има и други желаещи да посещават детското заведение. Децата са обособени в две групи – една подготвителна и една смесена -  за деца от 3 до 5 години, като в градината се обучават и деца от съседното село Червена, Община Свищов.
За следващата учебна година по справка от картотечния регистър на населението е видно, че средно 17 деца ще постъпват в детската градина за всяка следваща година.
В тази връзка основната цел на проекта е чрез ремонт на сградите да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.
Състоянието на дървените дограми на прозорците и вратите е лошо. Същите, с малки изключения не са подменяни, откакто съществуват сградите. В резултат на дългогодишни преки атмосферни влияния дървените рамки на много места са деформирани, изметнати и изгнили. На места липсват стъкла на прозорци, които са заменени с шперплат. За да се отоплят помещенията често се налага да се използват допълнителни електроуреди.
Лошото физическо състояние на сградния фонд, амортизираните отоплителни инсталации и значително енергоемките топлоизолации обуславят занижената енергийна ефективност на сградите на детските градини. Всичко това налага тяхното спешно саниране, за да се осигури една нормална работна и жизнена среда.
  Всички планирани ремонтни дейности са свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградите, обект на интервенция – подмяна на съществуващата дървена и метална дограма на врати и прозорци и топлинно изолиране на външните стени чрез полагане на топлоизолация. Това ще доведе до намаляване на загубите от инфилтрация на външен въздух.  Подобрената среда ще допринесе за създаване на условия за работа с децата по задоволяване на техните ежедневни здравни и образователни потребности.
Предвидените дейности са насочени към подобряване комфорта на децата, педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини ЦДГ „Зорница”,  с. Ореш и ЦДГ „Радост”,  с. Овча Могила, както и към установяване на по-здравословен микроклимат, който ще помогне за намаляване /без на/ процента на простудните заболявания сред децата, възпитателите и обслужващия персонал.
        
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания