Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Д-р Евгений Митанов ще управлява временно болницата до конкурс

Д-р Евгений Митанов ще управлява временно болницата до конкурс
Добавена на: 2012-02-03 11:03:19

По предложение на кмета Станислав Благов местният парламент избра за управител на свищовската болница д-р Евгений Митанов

Д-р Евгений Митанов ще управлява временно болницата до конкурс
 
След като на 22 декември м.г. общинските съветници освободиха от длъжност управителя на МБАЛ – Свищов Гавраил Гевезов, на негово място временно бе избран до провеждане на конкурс д-р Валери Атанасов. На 23 януари обаче в Общинския съвет е постъпило заявление от д-р Атанасов, в което той заявява невъзможността си за встъпване в длъжност по лични и семейни причини. По предложение на кмета Станислав Благов местният парламент избра за управител на свищовската болница д-р Евгений Митанов, който да управлява и представлява дружеството до провеждане на конкурс в срок не повече от 90 дни, считано от датата на приемане на настоящото решение. При 28 съветници в залата за това решение гласуваха 16. Определено бе и възнаграждението на избрания управител в размер на 3 средни брутни работни заплати за дружеството, на база изтекло тримесечие. Общинските съветници дадоха съгласие д-р Евгений Митанов да бъде изпълнител на дейности по договор с НЗОК по пакет “Анестезиология и интензивно лечение” и по клинични пътеки.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания