Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще искаме кредит до 4 млн.лв. за четири мащабни проекта

Ще искаме кредит до 4 млн.лв. за четири мащабни проекта
Добавена на: 2012-01-21 12:25:48

Проектите се финансират по Оперативна програма “Регионално развитие” на ЕС.

Ще искаме кредит до 4 млн.лв.
за четири мащабни проекта
 
През следващите две години община Свищов ще реализира 4 проекта за над 17 млн. лв. и ще иска заем до 4 млн. лв. за тях. Проектите се финансират по Оперативна програма “Регионално развитие” на ЕС. Средствата по общинския заем ще бъдат за осигуряване на съфинансиране и мостово финансиране на четирите амбициозни начинания, разработени от общинската администрация, които на 13 януари бяха представени при голям интерес от страна на граждани, институции и банки. Най-големиятпроект е за 3 126 227 евро и цели реконструкцията на района на пристанището. Около 2% от стойността на проекта е собствено участие на общината. По проекта, който ще приключи на 25 октомври т.г., предстои ремонт на пешеходния надлез при порта. Освен това ще се ремонтират и стълбите от парк „Калето”, предвидено е и изграждане на два асансьора при надлеза за хора с физически увреждания. В рамките на проекта ще бъдат изградени и паркинги в района на пристанището. Този проект е естествено продължение на проекта за облагородяване на естествения градски център. По него бяха изградени или основно ремонтирани седем обекта в централната част на Свищов. 2 271 066 лева е стойността на начинанието, по което основните дейности приключиха в края на годината, а през тази година се правят единствено довършителни дейности.
 „Нове – сърцето на легиона” е другият голям проект на общината. Неговата стойност е за 5 880 992 лева и също ще се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”. С него се цели социализацията и експонирането на римския град Нове край Свищов. Четвъртият проект е за ремонт и закупуване на апаратура за свищовската болница. Стойността му е 3 641 728 лева, като 2 млн. лв. ще бъдат за апаратура, а останалите за строително-ремонтни дейности. Двата проекта са одобрени от донорските организации и до месеци се очаква подписването на договорите.
Инж. Симеон Симеонов, общински съветник от БСП, определи проектите като мащабни. В същото време той отправи забележки към проекта, свързан с римския град Нове. Инж. Симеонов попита колко са преминалите туристи през Посетителския център край античния град, който бе изграден с пари от предпресъединителните фондове на ЕС. По време на обсъждането бе отправена препоръка от присъстващите в дейностите по проектите да участват местни фирми.
Средствата по общинския заем са необходими, за да могат да бъдат обслужвани извършени дейности по проектите,  както и да няма сътресения при реализацията им до получаване на средствата от донорските организации. Срокът на заема ще бъде до 10 години. Справките на общината сочат, че тя може годишно да отделя от бюджета си 1,02 милиона лева за обслужване на кредита. След проведеното обществено обсъждане предстои да бъде внесено предложение в Общинския съвет за отпускане на заема.
Александър ШАБОВ

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания