Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи

Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи
Добавена на: 2012-01-20 15:05:29

Проф. д-р ик.н. Камен Каменов, преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, е включен в първото издание на енциклопедията „Бележити българи на съвременна България”.

Проф. д-р ик.н. Камен Каменов, преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, е включен в първото издание на енциклопедията „Бележити българи на съвременна България”, в което са представени над 260 личности и институции. Според главния редактор на енциклопедията – инж.Любомир Михайлов, днес нашата страна разполага със сънародници, които във висока степен са допринесли за материалното и духовното добруване на хората. „Те заслужават всенародно признание за своя принос в съкровищницата на човешките постижения. Те са бележити. А бележитите българи ще бъдат пример за достойно изпълнен дълг”, се казва в пролога на изданието. В поканата, адресирана до проф. Каменов за представянето му в енциклопедията, е посочено, че той е оценен като „българин с високо народно признание” и неговото присъствие в изданието „ще бъде полезно, както за днешната човешка общност, така и за идните поколения”.
Проф. Каменов е учен с високи постижения в изследването на социалните системи. Публикувал е множество статии по конкретни въпроси на поведението на човешкия фактор, някои от които са преведени на английски език. Общият брой на научните му публикации, учебници и учебни помагала е над 300. Включен е в световния алманах „Кой кой е?” за 2011 г. за най-успелите хора в света. В момента е ръководител на катедра „Мениджмънт” при СА „Д.А.Ценов”. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания