Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-66-ПР/2011 г.

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-66-ПР/2011 г.
Добавена на: 2012-01-09 09:59:07

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-66-ПР/2011 г. на РИОСВ, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС)

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-66-ПР/2011 г. на РИОСВ, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за  инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения”, с местоположение: имоти с идентификатори 65766.232.6, 65766.233.7, 65766.233.8 в землището на село Совата, Община Свищов. Решението е изложено на таблото в сградата на Община Свищов и e публикувано на интернет страницата на общината - www.svishtov.bg,  в раздел “Електронни документи”.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания