Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Броят на регистрираните безработни сезонно се увеличи

Броят на регистрираните безработни сезонно се увеличи
Добавена на: 2012-01-06 13:06:56

В момента равнището на безработица е 7,7 процента при 10 процента на национално и на областно ниво.

            Броят на регистрираните безработни сезонно се увеличи
 
         През м. ноември броят на регистрираните безработни се е увеличил със 157 души и в момента те наброяват 1212, информират от местното бюро по труда. В момента равнището на безработица е 7,7 процента при 10 процента на национално и на областно ниво. Спрямо същия период на предходната година, обаче безработните са по-малко с 18 души.
         Тенденцията за повишаването на нивото на безработица през есенните и зимни месеци е характерна за региона, тъй като селското стопанство и други сезонни дейности освобождават голяма част от заетите си работници.
         В структурата по пол доминират безработните жени. Те са 58 срещу 42 процента при мъжете. По отношение на възрастовите групи безработицата при всяка от тях бележи по-малък или по-голям ръст. В групата на лицата до 29 години броят на безработните нараства с 37 души, а относителния им дял се увеличава с 0,97 процента, като заема 17,08 процента от общата структура. В групата от 30 до 49 годинибезработните са се увеличили с 74 души, а относителния им дял заема 44,64 процента. При тях делът нараства с незначителните 0,37 процента. В групата над 50 години регистрираните са 464. При тях са добавени нови 47 безработни, но пък относителния им дял намалява с 1,34 процента.
         Регистрираните с работническа професия са се увеличили с 54 души, специалистите – с 45, а лицата без специалност и квалификация са 418, като броят им се е увеличил с 58 души.
         През ноември 2011 година. 151 заети лица са започнали обучение в дистанционна илш друга форма, информират още от бюрото по труда. Те се обучават по схемата „Аз мога” или „Аз мога повече”. 95 изучават чужди езици, а останалите са включени в курсове по различни специалности.
 
Ганка Иванова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания